Minister Geens stelt twee experten-notarissen aan voor moderniseringsbeleidsplan

De minister van Justitie bereidt tegen het voorjaar 2018 een beleidsplan voor dat voorstellen zal bevatten tot modernisering van de juridische beroepen, waaronder het beroep van notaris. Om hem bij te staan bij de redactie van een beleidsplan met betrekking tot het notariaat, kondigt de Minister aan dat de notarissen mr. Pierre Nicaise, ere-voorzitter van FedNot, en mr. Thierry Van Sinay, ere-voorzitter van de NKN, aangesteld worden als expert.

Gepubliceerd op 05-12-2017

helloquence-51716
(c) Helloquence

Beide experten werden verzocht om voorstellen uit te werken en deze op ruime schaal binnen het notariaat af te toetsen. De hervormingsvoorstellen kunnen verschillende aspecten van het beroep van notaris betreffen waaronder de beroepsopleiding en stage van de notaris, de verdere modernisering van het tuchtrecht, aansprakelijkheid, nieuwe technologieën, dienstverlening van de notaris en de modernisering van de beroepsorganisatie in het algemeen.

Elke notaris kan ook uit eigen beweging zijn of haar suggesties, die bijdragen tot de modernisering van hun beroep, sturen naar het centrale emailadres:  notarismorgen@just.fgov.be (NL) of notairedemain@just.fgov.be (FR).

Minister Geens: 'We hebben met de potpourriwetten de eerste stappen genomen om procedures te moderniseren aan de wereld van vandaag en morgen. Het is de hoogste tijd om ook na te denken over hoe de juridische beroepen zich efficiënt kunnen organiseren om ook mee te blijven gaan met de wereld van vandaag maar vooral van morgen. De experten die we nu aanstellen zullen alle draagwijdte krijgen om die taak uit te oefenen.'

  620