Mindfulness voor juristen

Eric LancksweerdtMindfulness komt in essentie neer op het doelbewust en onbevooroordeeld aandacht schenken aan het moment. Ook in de juridische wereld is mindfulness in opkomst. Eric Lancksweerdt onderzocht voor het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 362 van 17 mei 2017) wat mindfulness specifiek voor juristen kan betekenen. Hierna volgt een korte samenvatting van deze bijdrage met als titel "Mindfulness voor juristen". 

Aan tal van Amerikaanse rechtenfaculteiten wordt mindfulness in één of andere vorm aangeboden. Er worden congressen over georganiseerd. Het aantal publicaties stijgt zienderogen. Advocatenkantoren laten hun medewerkers deelnemen aan cursussen. Mindfulness biedt voordelen die wetenschappelijk zijn bewezen, zoals:

  • Stressreductie, efficiënter en productiever werken, een hoger energieniveau, meer evenwicht in het leven, en in het algemeen een verbetering van gezondheid en welzijn.
  • Meer zelfkennis en verhoogd zelfbewustzijn, hetgeen leidt tot een betere zelfcontrole.
  • Een betere relatie met anderen, zoals cliënten en opdrachtgevers. Dit is te wijten aan de toename van sociale vaardigheden, empathie en emotionele intelligentie. Dit zijn zaken die cliënten erg op prijs stellen bij hun advocaat.
  • Een verhoogd ethisch bewustzijn en het maken van ethisch verantwoorde keuzes. Dit zijn keuzes die gericht zijn op het welzijn op lange termijn van alle betrokkenen.
  • Het ontwikkelen van een nieuwe professionele identiteit. De juridische wereld verandert razendsnel, zodat de jurist elke dag voor de uitdaging staat hoe hij of zij een zinvol professioneel leven kan leiden dat vreugde en voldoening schenkt.

Mindfulness kan in de juridische wereld een aantal praktische toepassingen vinden:

  • Bij het voorbereiden en het voeren van onderhandelingen. Onderhandelaars kunnen beter (persoonlijke) obstakels te boven te komen die hen beletten optimaal te onderhandelen, zoals een overdreven gerichtheid op zichzelf, niet goed kunnen omgaan met emoties, automatische reactiepatronen.
  • Mindfulness helpt om 'present” te blijven wanneer zich tijdens een gerechtelijke procedure onverwachte wendingen voordoen.
  • Rechters die onder tijdsdruk veel gelijkaardige zaken moeten behandelen slagen er beter in om de individuele merites van elke zaak goed voor ogen te houden.
  • In het rechtenonderwijs leidt mindfulness tot een verhoogde concentratie, betere leerprestaties en het ontwikkelen van een reeks menselijke kwaliteiten die in het latere beroepsleven van nut kunnen zijn.


De auteur is hoofddocent (Universiteit Hasselt), praktijkassistent (Universiteit Antwerpen) en erkend bemiddelaar.

Bron: Eric LANCKSWEERDT, “Mindfulness voor juristen”, NjW 2017, afl. 362, 338-345.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Eric Lancksweerdt in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over mindfulness voor juristen.


Gepubliceerd op 17-05-2017

  136