Magistraten voeren actie aan gerechtsgebouwen

Dinsdagochtend 7 juni voerden magistraten en advocaten een korte actie, onder andere op de trappen van het Brusselse justitiepaleis. Ook in andere steden waren er vergelijkbare acties. Ze vragen meer middelen en waarschuwen ervoor dat de rechterlijke macht niet meer in evenwicht is met de andere grondwettelijke machten. 


De acties startten om 8.30 uur of 8.45 uur en duurden tot 9 uur. Er werden speeches gehouden. Nadien gingen de zittingen in de rechtbanken gewoon door, hier en daar met vertraging.
De magistraten verzetten zich tegen de besparingen die de twee meest recente regeringen voor Justitie hebben doorgevoerd: hun departement is ‘in verval’, zo klinkt het. Zonder bijkomende middelen voor personeel, gebouwen en informatisering dreigt de Belgische justitie de rechtszoekende in de kou te moeten laten staan en dreigen de mensenrechten in ons land niet langer gerespecteerd te worden, zo klinkt het. De besparingen verhogen de werklast en dat komt de dienstverlening niet ten goede komt. Bovendien vinden ze dat justitie dringend moet moderniseren.

Arbeidsauditeur Danny Meirsschaut legde in Gent uit waarom het geen staking is: ‘De burger mag niet lijden onder dit signaal. Een staking heeft niet het minste baat voor justitie in haar geheel en we willen niet in de weg staan van de rechtsbedeling van de burger.'
Ook in Antwerpen benadrukte familierechter Hans Smeyers in zijn toespraak aan het justitiepaleis dat de actie geen staking is: 'Wij staken niet. Wij willen de burgers niet in het gezicht spuwen, maar wij laten ons ook niet in het gezicht spuwen. De maat is vol'.

AlarmdagIn 2015 organiseerde het justitiepersoneel al een alarmdag (zie foto) tegen de besparingsplannen van de regering. Minister Geens begrijpt de onvrede, maar benadrukte in ‘De ochtend’ op Radio 1 dat hervormingen echt nodig zijn: ‘Ik heb sinds vorig jaar gedaan wat ik beloofd heb in mijn plan: Justitie in drie stappen zo snel mogelijk hervormen. Met meer middelen zou het makkelijker gaan, maar deze hervorming verdraagt geen uitstel meer’. In een opiniestuk in De Standaard herhaalt hij die drie stappen nog eens: Hink, Stap en Sprong. Hink: voor 175 miljoen euro aan achterstallige facturen aanzuiveren; Stap: met de potpourri-wetten ingewikkelde procedures vereenvoudigen en geïnterneerden vanaf oktober 2016 de nodige zorg geven in gespecialiseerde instellingen; Sprong: De derde stap is tweeledig: vernieuwing van de basiswetgeving én van de technologische en gebouweninfrastructuur.


 

Gepubliceerd op 07-06-2016

  70