'MaCH moet sneller en performanter, dat geef ik toe'

Uit De Juristenkrant nr. 398 van 20 november 2019

Met de invoering kwam ook de kritiek op MaCH. De Juristenkrant sprak met IT-directeur Ivan Verborgh van de FOD Justitie over de uitdagingen van die uitrol. Hij heeft oor naar de kritiek en de vragen om verbetering, maar verdedigt ook de keuze, en wijst erop dat er ook veel tevreden gebruikers zijn. ‘We staan in de globale digitalisering veel verder dan velen denken.’

Gepubliceerd op 22-11-2019

‘Drie vierde van het budget gaat naar recurrente zaken, zorgen dat de systemen blijven draaien. Dat is een heel pak werk. Voor nieuwe projecten is de marge een stuk kleiner. Daar leggen we dan bepaalde accenten, niet vanuit een ivoren toren, maar in nauwe samenspraak met de mensen op het terrein. Het is een verhaal dat zowel centraal als decentraal werkt. Enerzijds hebben we met PICTOO een maandelijks overleg met de zetel en het parket, en dat overleg hebben we ook uitgebreid naar de centrale diensten en de gevangenissen. Anderzijds is er de klassieke projectwerking, met stuurgroepen en werkgroepen, en met externe partners.’

fod-ict-magh-212019-b-copy
(c) Wouter Van Vaerenbergh

Piramide

Dat van onderuit werd gewerkt, heeft volgens Verborgh alles te maken met de piramidale structuur van de rechterlijke orde, en met het debacle van Phoenix in het achterhoofd. ‘Er is met MaCH begonnen bij de griffies van de politieparketten en -rechtbanken, omdat daar de grote volumes zitten. Het is belangrijk onderaan te beginnen, zodat dossiers in de keten kunnen worden doorgegeven. Daarom dat de volgende stap de eerste aanleg is, naast de vredegerechten.’

Als de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie zich beklaagt over het oude SYSCASS-systeem, dan zal ze dus nog even geduld moeten hebben? ‘Ik heb toevallig vorige week met de nieuwe eerste voorzitter gesproken. Het klopt dat Cassatie zeer belangrijk is voor de Belgische rechtspraak, maar ze zitten inderdaad aan de top van de piramide, en hebben niet de volumes die de rechtbanken aan de basis hebben. We werken samen met Cassatie aan een oplossing. Ze zullen dus inderdaad nog even moeten wachten.’

Nationaal modellenbureau

‘Mensen die er veel mee werken, kennen er hun weg in. Wat soms opvalt: de kritiek komt vaak van mensen die er niet echt diep inzitten, niet alle functionaliteiten kunnen doorgronden. Maar ik geef toe dat het sneller en performanter moet, en we kunnen ook werken aan een sexyer schermlayout. Daarvoor hebben we nu trouwens een proof of concept, waarbij tablets zijn uitgerold voor de griffie van de correctionele rechtbank in Leuven.’

‘Een deel van de weerstand komt ook van het feit dat men een eigen systeem gewend was, en nu moet overschakelen naar iets dat men niet zo goed kent. Men heeft ook zijn eigen manier van werken, niet elk vredegerecht werkte procedureel gezien bijvoorbeeld op dezelfde manier. De terughoudendheid is dus menselijk. Men kan niet meer vrijelijk doen wat men wil, omdat er zekere stroomlijning is gekomen. Maar ik wil wel benadrukken dat het niet de FOD is die bijvoorbeeld de modellen oplegt. Er is een nationaal modellenbureau binnen de rechterlijke orde opgericht: het zijn het parket en de zetel zelf die alle verschillende praktijken onder de loep nemen en daaruit dan één uniform model distilleren. Het is geen eenheidsworst. We gebruiken een centrale sokkel, maar er zijn verschillen naargelang civiel, of correctioneel.’

  1212