Liber amicorum André Michielsens

Michielsens André

Dit academiejaar is voor notaris André Michielsens zijn laatste jaar als professor, directeur én bezieler van de Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel. Als blijk van dank en waardering hebben zijn familie, goede vrienden en naaste collega’s teksten en getuigenissen geschreven die in een liber amicorum worden opgenomen. De bijdragen zijn zowel persoonlijk als wetenschappelijk van aard en situeren zich in de notariële sfeer en de bijzondere kennis- en expertisedomeinen van de gevierde.

André Michielsens heeft naast zijn opdracht als notaris en professor ook talrijke leidende functies in diverse notariële instellingen op nationaal én op internationaal vlak vervuld. Dit liber amicorum vormt, door de selectie van auteurs en thema’s, een afspiegeling van de rijkgevulde loopbaan van de gevierde, die niet enkel op pedagogisch en academisch, maar ook op maatschappelijk vlak veel betekend heeft voor de notariële wereld.


Editors: E. Alofs, H. Casman, A. Van den Bossche 


Liber amicorum Andre MichielsensWij bieden u de mogelijkheid in te schrijven op de lijst van voorintekenaars. Dit kan tot en met 12 maart 2015. Deze lijst wordt mee opgenomen in het boek.

Schrijf u hier in op de voorintekenlijst en koop het boek aan.

De prijs van het boek bedraagt 120,- euro (incl. btw).

Het boek wordt overhandigd aan professor André Michielsens tijdens zijn afscheidscollege in het kader van de Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck op 24 april 2015 om 14:30 uur aan de Vrije Universiteit Brussel. Noteer deze datum alvast in uw agenda.LIBER AMICORUM ANDRÉ MICHIELSENS – LIJST BIJDRAGEN

Voorwoord
Biografie André Michielsens – Geluk
Bibliografie

Persoonlijke bijdragen

 • Marjana T. BEŠTER, Mosaik der Fachkompetenz
 • Dirk COUTURIER, Met hart en ziel, en met een missie
 • Eric en Marleen CUVELIE-THIELEMANS, Laudamus
 • Hans DE DECKER, André Michielsens, een vooruitziend man
 • Louis DIERCKX, Bezieler van jong talent
 • Lucas ENGELS en Paul HUYBRECHTS, Laudamus
 • Robin FRISSYN, Voorzitter met een hart voor Europa
 • Iris GERLO, Een man met het gouden hart op de tong
 • Hilde JACOBS, Een verlicht denker en schrijver!
 • Guy en Ria MEEUSSEN-SNACKEN, Laudamus
 • Lisbeth MICHIELSENS
 • Peter MICHIELSENS, André, mijn broer
 • Sebastian ROELAND, Kennis. Passie. Toewijding. Notariaat.
 • An SIBIET, De rots in de notariële branding
 • Charles SLUYTS, Goede vriend André
 • Jean TARRADE, André Michielsens, Président du CNUE
 • Jan en Choukie VAN ANTWERPEN-COTTRY, Laudamus
 • Victor VAN DE POEL, Enkele persoonlijke bedenkingen van een permanente secretaris
 • Patrick VAN HOESTENBERGHE, Wat hebben André Michielsens en Marcel Proust gemeen?
 • Gommaar VAN OOSTERWYCK, Brief aan een vriend
 • Erik VAN TRICHT, Dé Conferentie: scientiam amitiamque conferimus
 • Anne-Sophie VANDENBOSCH en Jessica VANHOVE, Proces verbaal van rangregeling
 • Annika WAUTERS, The Godfather van het Antwerps Notariaat
 • Claudine WEYN, Bie VANTYGHEM, Ilse DE VOS, Topauteur


Juridische bijdragen

 • Elisabeth ALOFS en Guido VAN LIMBERGHEN, De hervorming van het overlevingspensioen en het belang daarvan voor de notariële praktijk
 • Renate BARBAIX, Enkele vragen over de waardering van het vruchtgebruik na de wet van 22 mei 2014
 • Koen BYTTEBIER en Tom WERA, De codificatie van het Belgisch economisch recht
 • Hélène CASMAN, Confraterniteit
 • Christoph CASTELEIN, Enkele notariële bedenkingen inzake de redactie van de lastgevingsovereenkomst inhoudende een buitengerechtelijke bescherming
 • Mieken COENE, De interpretatie van een testament, een moeilijke evenwichtsoefening
 • Maarten DE CLERCQ, De zuiverende verkoop in het raam van de gerechtelijke vereffening-verdeling
 • Pieter-Jan DE DECKER, In België of in Nederland, gegeven is gegeven! Maar hoe de verschillende wetgevingen aan elkaar weven? – Schenkingen in een internationale context
 • Alain FRANCOIS, Eng is niet steeds eng: het vennootschapsbelang eindelijk gedefinieerd!
 • Hélène GORET, Ook voor samenwoners is een goede start het halve werk
 • Ruud JANSEN, Het lot van het pro rata-aandeel onroerende voorheffing in het insolventierecht
 • Jean-Luc LEDOUX, Les normes, le juge et le notaire
 • Dirk MICHIELS, De openbare verkoop: 1 of 2 zitdagen?
 • Mathieu MUYLLE, IPR, EOT en de notaris anno 2015
 • Paolo PASQUALIS, Le problème de la circulation des actes notariés dans l’espace juridique européen et le règlement européen 650/2012 sur les successions
 • Hilde PELGROMS, De notaris als gemengd btw-belastingplichtige. Vrijgestelde dienstverrichtingen en mogelijke gevolgen voor de btw-aftrek
 • A.D. PLAGGEMARS, Notariaat in beweging
 • Lorette ROUSSEAU, Une histoire de lecture
 • Jean-François TAYMANS, Deux questions à propos du Code de déontologie des notaires
 • Jan VAN BAEL, Het TIGV: van stokpaardje (Dada) tot Trojaans Paard
 • Aloïs VAN DEN BOSSCHE, Afschriften van titels – Op de wijze van Bach
 • Pierre VAN DEN EYNDE, Le nouveau statut de la personne vulnérable dans la pratique notariale
 • Thierry VAN SINAY, Waarom is de boedelbeschrijving een bijzondere akte? – Bedenkingen de lege lata en de lega ferenda
 • Veerle VANDERHULST, Schulden van een echtgenoot uit een strafrechtelijke veroordeling of uit onrechtmatige daad: huwelijksvermogens- en executierechtelijke aspecten
 • Alain-Laurent VERBEKE, De notaris is van ons allemaal
 • Luc WEYTS, De sociale “footprint” van het Notariaat in de wereld: het verlenen van een eigendomstitel aan de armere bevolking omtrent hun grond, huis of hut
 • Alvin WITTENS, Naming & shaming in het Belgische en Nederlandse notarieel tuchtrecht: zo dichtbij en toch zover is Amsterdam
 • Klaus WOSCHNAK, La justice préventive et ses effets sur la prospérité – Une réflexion économico-juridique sur la réglementation du notariat

Gepubliceerd op 11-02-2015

  702