Lex.be biedt toegang tot het recht

De Belgische justitie, die geregeld onder vuur ligt om haar archaïsche functioneren, maakt het de burger niet gemakkelijk om zijn weg te vinden in de beschikbare juridische informatie. Dat zijn twee vaststellingen die aan de grondslag liggen van lex.be. ‘De rechtsstaat transparanter maken is een fundamenteel democratische eis,’ stelde ceo Erik De Herdt.  

Lex.beDe website lex.be biedt juristen, bedrijven en burgers een gratis zoekmotor.


 

De databank bevat een deel van de Belgische wetgeving en rechtspraak, afkomstig van overheidsbronnen: wetgeving zoals die gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad en rechtspraak zoals die opgenomen is in Juridat. Dat is goed voor bijna 2 miljoen documenten. In de toekomst zullen nog andere bronnen worden toegevoegd, laten de oprichters weten.


 

In tegenstelling tot de zoekmotoren van juridische uitgevers biedt lex.be enkel de officiële versie van deze juridische teksten, zonder commentaar of annotaties van specialisten in de materie en bekende auteurs. De rechtspraak wordt ook aangeboden zonder samenvatting of selectie op basis van relevantie.


 

Wolters Kluwer dat in België al jaren de juridische geïntegreerde online oplossing Jura aanbiedt, begroet dit initiatief om bij te dragen aan een toegankelijkere, modernere en transparantere justitie.

Gepubliceerd op 14-03-2016

  177