‘Legal tech maakt tijd vrij voor contacten met cliënten’

Artikel uit De Juristenkrant nr. 385 van 13 maart 2019

‘Er is een grote nood aan juristen die met ingenieurs kunnen praten en omgekeerd.’ Dat stelde professor Peggy Valcke tijdens de kick off van de global legal hackathon van Wolters Kluwer en Lawren.io. Aan de KU Leuven, waar Valcke professor is bij het Centre for IT & IP law, voegen ze daarom de daad bij het woord: daar wordt sinds kort in de eerste master rechten een plichtvak technologie en recht gegeven. ‘We willen de studenten niet opleiden tot programmeur, maar hen wel in staat stellen om met technische mensen te praten. Ze moeten inzicht hebben in wat die technologie min of meer kan en wat de terminologie is’, legt ze uit aan De Juristenkrant. ‘Cliënten zijn steeds meer tech driven, maar ook de juridische praktijk is dat almaar meer.’

Gepubliceerd op 14-03-2019

Ruth Boone
Annelien Keereman
Redacteur De Juristenkrant
Peggy Valcke
Peggy Valcke

Peggy Valcke: ‘Eigenlijk heb ik er mijn hoofd er niet over gebroken wat er nu wel of niet onder legal tech valt. Het nieuwe vak technologie en recht hangen we niet op aan legal tech, het gaat over de relevante technologische bouwstenen voor juristen, met het oog op een productieve samenwerking met informatici, datawetenschappers, ingenieurs… Die bouwstenen laten we toelichten door technische en juridische experts. (...) Laat ons er dus van uitgaan dat legal tech gaat over technische oplossingen die specifiek voor de juridische sector ontwikkeld zijn, bijvoorbeeld een block chain toepassing specifiek voor de rechtspraktijk. We kunnen daar eventueel nog een aantal kenmerken aan toevoegen. (...)’

‘Nu zien we technologie ruimer. Die bouwstenen gaan niet alleen om juridische informaticatechnologie; we hebben het ook over kunstmatige intelligentie, robotica, nanotechnologie, biotechnologie, hersenwetenschappen. Juristen moeten met de technologische experts kunnen nadenken over de grote uitdagingen van de toekomst. Technologisch kan al heel veel. Maar willen we dat? Waarom? Onder welke omstandigheden? (...)’

Meer face-to-face-tijd

[...] Hoe ziet dat er dan heel concreet uit: wat doet wat, hoe bespaar je tijd? Valcke: ‘Routinematige zaken kunnen machines nu eenmaal beter. (...) De tijd die daardoor vrijkomt, kun je besteden aan menselijk contact - wat ook belangrijker is. Je kunt meer of langere face to face gesprekken voeren met een cliënt, nadat je via de chatbot op je website al een eerste intake gedaan hebt. Zo kun je in dat eerste gesprek of een eerste onderhandeling onmiddellijk dieper peilen. Naast het nieuw plichtvak technologie en recht hebben we daarom ook een nieuw plichtvak over onderhandelen en bemiddelen. Dat is namelijk een taak die nooit vervangen kan worden, machines zullen niet alle aspecten kunnen overnemen. Ze kunnen wel helpen zaken sneller op te zoeken en terug te vinden, en laten toe het denk- en zoekproces traceerbaar te maken.’ [...]

Leren praten met ingenieurs

  656