Komst justitiehuizen breidt bevoegdheden departement WVG uit

WVGVlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de justitiehuizen en het elektronisch toezicht. Concreet krijgen 14 justitiehuizen en de Vlaamse dienst voor elektronisch toezicht een plaats binnen het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het gelijknamige ministerie. Binnen het departement komt er een afzonderlijke afdeling ‘Justitiehuizen’.

De bevoegdheden van het departement worden nu aangepast. Het departement staat in voor beleidsuitvoerende taken. De Vlaamse regering voegt daar nu expliciet aan toe dat die taken ook betrekking op de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de dienst die instaat voor de uitwerking en opvolging van het elektronisch toezicht.

Het nieuwe besluit van 30 januari 2015 trad in werking op 1 januari 2015.

Ilse Vogelaere

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015 tot wijziging van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de overdracht van taken van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 5 maart 2015.

Gepubliceerd op 10-03-2015

  105