Komma's in juridische teksten

Johanna WaelkensDe komma is een onooglijk tekentje dat een grote impact kan hebben op de betekenis van een zin. Johanna Waelkens gaat in op het gebruik van de komma in juridische teksten. Haar bijdrage verscheen in afl. 2015/5 van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht (TBBR). Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

In een eerste onderdeel komt de grammaticale betekenis van de komma aan bod. De contractanten en de wetgever maken bij het opstellen van een overeenkomst of een wettekst echter niet altijd even oordeelkundig gebruik van komma's. Bij contracten gaat de werkelijke partijwil voor op de grammaticale uitleg en bij wetten heeft de wil van de wetgever voorrang.

Een tweede onderdeel behandelt daarom het concrete gebruik van komma's in overeenkomsten en regelgeving, waarbij een aantal nuttige tips voor de redactie van juridische teksten de revue passeren. Om latere interpretatiemoeilijkheden te voorkomen, is het namelijk sterk aanbevolen dat de wetgever, bij het opstellen van een wet, en de contractpartijen, bij het redigeren van het contract, niet alleen stilstaan bij het juiste gebruik van leestekens, maar dat ze hun bedoeling ook zo goed mogelijk explicietren met behulp van andere elementen die de werkelijke wil tot uitdrukking brengen, zoals het gebruik van bepaalde termen en een duidelijke bladspiegel.
De auteur is werkzaam bij het Centrum voor Rechtsmethodiek (KU Leuven).

Bron: Johanna WAELKENS, "Het gebruik van de komma in juridische teksten", TBBR 2015, afl. 5, 235-244.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht (TBBR). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht (TBBR), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

U kunt de tekst van Johanna Waelkens integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over recht, taal en vertaling.


Gepubliceerd op 22-07-2015

  248