Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel: ‘De EU is geen ideologische visie, maar een antwoord op de economische realiteit’

‘Als je de eurosceptische gevoelens doorgrondt, vind je vaak dat Europa niet genoeg doet in de asiel- en migratiecrisis, of niet voldoende optreedt tegen de fiscale onevenwichten tussen lidstaten of tegen sociale dumping. Eigenlijk vraagt men net meer, of beter, een efficiënter Europa.’ Dat vertelt Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie, aan De Juristenkrant in een gesprek naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe editie van het handboek Europees recht dat hij samen schreef met Piet Van Nuffel, kabinetslid van Europees Commissaris Marianne Thyssen. Een gesprek over het democratisch proces in de EU, en de oorzaken en impact van Brexit, met twee enthousiaste pleitbezorgers van de Europese gedachte.

Gepubliceerd op 02-02-2018

Annelien Keereman
Redacteur De Juristenkrant
europa-5
(c) Wouter Van Vaerenbergh

[...]

Piet Van Nuffel: ‘Politiek is er vaak wel tegenkanting tegen die uitdeining. De EU zou zich met dat thema niet moeten bezighouden, hoor je dan. Maar dat uitdeinen van het Europees recht vloeit niet voort uit een of andere supranationale visie om zoveel mogelijk te willen regelen, het is gewoon een noodzaak omdat we meer en meer in grensoverschrijdende situaties terechtkomen, we moeten die samen regelen. Als je in het buitenland naar de spoeddienst van het ziekenhuis moet gaan, dan wil je dat je nationale ziekenfonds tussenkomt. Binnen twee maanden gaat de Europese Commissie een voorstel doen voor een agentschap voor arbeidsmobiliteit, precies om nationale overheden nog meer te laten samenwerken. Voor de burgers ligt daar de noodzaak van de EU. Het is geen ideologische visie, maar een antwoord op de economische realiteit. We organiseren de al bestaande grensoverschrijdende ruimte. Voor studenten, arbeiders, toeristen…’

[...]

Brexit

[...]

Er was al een Europa met twee snelheden, waarbij het Verenigd Koninkrijk aangaf met verdere stappen van de EU niet te willen meedoen.

Koen Lenaerts: ‘Het Verenigd Koninkrijk heeft zich bij de ontwikkeling van de EU op veel opt-outs beroepen, het had een totaal op maat gesneden EU-lidmaatschap. Cherry picking, zoals politicologen het noemen. Hier treedt een lidstaat uit die door kernregels van het EU-recht - ruimte zonder binnengrenzen, Eurozone, enz. - niet gebonden is, en die op een eiland ligt, wat het sowieso gemakkelijker maakt dan voor lidstaten die op het Europese continent met open landsgrenzen aan elkaar vastgeklonken zijn. De Britten hebben altijd een andere zelfperceptie gehad. Daarom is Brexit een heel apart geval, dat je niet in een algemene eurosceptische mood kan plaatsen. Soms is er een elektroshock als Brexit nodig om te weten wat we hebben, waarin we leven. En daarin volg ik u wel: Europa en de lidstaten zouden meer moeite moeten doen om aan hun burgers, al vanuit het onderwijs, de rol van Europa mee te geven, dat de EU een dimensie is van hun nationale identiteit. Je moet dat als een natuurlijk geheel zien.’

[...]

  1368