Koen Geens nieuwe minister van Justitie

KoenGeensKoen Geens wordt de nieuwe minister van Justitie in de nieuwe regering Michel I. Zaterdag leggen alle ministers en staatssecretarissen de eed af.

Tot nu was Geens minister van Financiën. Hij volgt Annemie Turtelboom op, die zelf al in de Vlaamse regering stapte, waarna Maggie De Block tijdelijk de functie van minister van Justitie op zich nam.

Koen Geens was jaren advocaat bij het kantoor Eubelius, dat hij mee oprichtte. Hij verliet het kantoor toen hij in 2013 minister werd. Daarnaast heeft hij ook een erg veelzijdige academische carrière, hij is buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven.

Samen met Walter Van Gerven en Roger Dillemans werkt hij als co-hoofdredacteur aan de boekenreeks 'Beginselen van het Belgisch Privaatrecht'. In die reeks publiceerde hij ook 'De vennootschap - algemeen deel', dat hij samen met Marieke Wyckaert schreef.

We vernamen ook dat Christine Defraigne voorzitter van de Senaat wordt. Zij is juriste, en zat voor de MR lang in de commissie Justitie van de Kamer. De Kamervoorzitter wordt oud-journalist Siegfried Bracke (N-VA).

De regering Michel I heeft gisteren het regeerakkoord openbaar gemaakt. We maakten een selectie van de meest opvallende passages over justitie en veiligheid die Koen Geens als nieuwe minister van Justitie zal moeten uitvoeren.

 • Inlichtingendiensten en OCAD moeten bijzondere aandacht besteden aan radicalisering binnen de gevangenissen.
 • Eventueel BIM en BOM aanpassen in strijd tegen terrorisme.
 • Verjaringstermijn Bende van Nijvel verlengd met 10 jaar.
 • Vervolging inbreuken op terrorismewetgeving wordt prioriteit voor de minister van Justitie en het college van PG's.
 • Regelgeving privédetectives wordt gemoderniseerd.
 • Bekijken van beelden v bewakingscamera’s wordt uitgebreid tot specifiek gemachtigde of daartoe opgeleide personen.
 • De privacycommissie wordt hervormd.
 • Genderwet, antiracismewet, antidiscrimnatiewetten worden geëvalueerd en eventueel aangepast.
 • Het regeerakkoord kondigt een evaluatie van (oa) werking IGO en ARM aan 'teneinde rationalisering mogelijk te maken.
 • Geweld tegen kinderen verjaart minder snel.
 • Het regeerakkoord onderzoekt de invoering van een nieuw sociaal statuut voor magistraten, waaronder parttime werk voor oudere rechters.
 • Regering wil inzetten op alternatieve geschillenbeslechting.
 • Justitie kan daling van kosten voor telefonie/internet aan providers opleggen voor diensten die ze nodig heeft.
 • Masterplan voor renovatie gerechtsgebouwen gepland.
 • Andere externen in tuchtrechtbanken voor magistraten? De regering wil het onderzoeken.
 • Hervorming juridische bijstand: regering wil minimumaantal pro Deo's voor stagiairs-advocaten.
 • Het regeerakkoord schaft de gevallen van ‘onweerlegbaar vermoeden van behoeftigheid’ voor tweedelijnsbijstand af en voert remgeld in.
 • Er komt een statuut voor de gerechtsdeskundigen in strafzaken.
 • Justitie gaat facturen sneller betalen.
 • Pilootproject videoconferencing in de gevangenis. RK en KI zoveel mogelijk in de gevangenis.
 • Regering wil DNA-databank voor inverdenkinggestelden seksuele misdrijven. Deleten bij vrijspraak.
 • Regering wil minimumdienstverlening in gevangenissen, bij veiligheidskorps en NCET.
 • Regeerakkoord voorziet in een evaluatie van de afkoopwet ‘zonder de grondslag ervan opnieuw in vraag te stellen’.
 • Regering wil plea bargaining invoeren.
 • Regeerakkoord kondigt een bijsturing van de basiswet gevangeniswezen aan. Gedetineerden 'verantwoordelijkheidszin' bijbrengen.
 • Regering kondigt 'proefproject eenheidsrechtbank' aan.

Gepubliceerd op 10-10-2014

  164