‘Juristen vertonen een eigenaardige cocktail van conservatisme en veranderingsdrang’

De Juristenkrant sprak met Frank Judo van de VJV en zijn Nederlandse collega Jaap Hoekstra van de NJV

Eind september organiseren de Vlaamse en de Nederlandse Juristenverening een gezamenlijk congres, met als thema taal en recht. De perfecte aanleiding voor een gesprek met voorzitters Frank Judo en Jaap Hoekstra, over rechtstaal en rechtsculturen, de juridische dienstverleners van de toekomst, en wat juristen verbindt. ‘Juristen hebben alleen de taal.’

Tekst: Ruth Boone, grote foto: Wouter Van Vaerenbergh

Gepubliceerd op 29-06-2017

congres
Foto: Wouter Van Vaerenbergh
_dsc4109-credit-wvv

Frank Judo: ‘Een van mijn frustraties is dat bij de permanente vorming advocaten gestuurd worden in de richting van puur technische opleidingen. Ze volgen liefst niet te veel uren opleiding die enkel met ‘niet-juridische punten’ worden beloond. Bij artsen is dat heel anders. Zij zijn zelfs verplicht om verschillende uren te besteden aan niet louter medische aspecten van het beroep. Ik vind dat juristen een minimum aantal uur zouden moeten besteden aan over het muurtje kijken.’ (foto Judo: WVV)

[...]

'[...] De rechtspraak moet ook nagaan welk publiek het met haar boodschap voor ogen heeft, welke boodschap ze wil brengen. Communiceren met partijen is heel verschillend als het gaat over een advocaat van het ocmw, of een steuntrekker zelf. We moeten ons bewust zijn van hoe de boodschap overkomt bij de toehoorder en durven te kiezen voor diversiteit in communicatie, ook al kost dat meer inspanning. Heldere communicatie moet een state of mind worden. Juristen hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een ingenieur, alleen de taal als werkinstrument.’ 

[...]

245_photo-hoekstra

Jaap Hoekstra: ‘Als gerechtelijke uitspraken in begrijpelijke taal worden geschreven en de wetgever zich wat dat betreft ook de nodige inspanningen getroost, dan zal daarvan ook een opvoedende werking uitgaan voor studenten en juristen. Als rechter en wetgever moet je het goede voorbeeld geven. Ik geloof daar heilig in.’

[...]

‘Met artificiële intelligentie zou bijvoorbeeld in de materie van het ontslag driekwart van de uitspraken door de computer kunnen gebeuren. Dat vind ik fascinerend. Ik heb er niets op tegen, als het een hulpmiddel blijft, maar het zou erg zijn als alleen computers nog uitspraken doen. Toch denk ik dat juristen hun rol anders zullen moeten bekijken. Wat moet de jurist van de toekomst zijn, welke kennis moet hij in huis hebben? Dat zijn essentiële vragen, zeker in de opleiding, waar nu toch de juristen worden gevormd die de volgende 30 tot 40 jaar mee het gezicht van de juridische dienstverlening zullen bepalen.' (foto Hoekstra: Raad van State)

[...]

  1201