Juridische professionals benoemen meest impactvolle toptrends

Wolters Kluwer geeft juristen handvaten om toekomstbestendig te worden

De juridische sector ondergaat een transformatie die gedreven wordt door externe trends die elkaar versterken. De toenemende complexiteit van informatie, de behoeften van klanten, economische krachten, opkomende technologieën en veranderende demografische ontwikkelingen: ze dragen allemaal bij aan de veranderingen van vandaag, terwijl ze de toekomst mee vormgeven.

Meer dan twee derde van de juristen verwacht dat zij de effecten van deze trends rond 2022 zullen voelen. Toch blijkt uit Future Ready Lawyer Survey, een enquête van Wolters Kluwer, dat minder dan een derde van de juristen voorbereid is om één van die trends op te pakken.

Gepubliceerd op 29-08-2019

LEIDERSCHAP & CULTUUR

Bij leiderschap draait het erom een duidelijke strategische visie uit te dragen, met een plan te komen en een cultuur te creëren die openstaat voor verandering

Zonder sterk leiderschap en een cultuur die verandering omarmt, zullen organisaties zich niet ontwikkelen. Veel juristen geven aan dat hun leidinggevenden meer zouden kunnen doen om hun organisatie toekomstbestendig te maken. In de Future Ready Lawyer Survey noemde 55% van de respondenten weerstand tegen verandering op leidinggevend niveau en moeite met changemanagement als belangrijkste obstakels voor verandering binnen hun organisatie.

TALENT

Diversificatie van deskundigheden en vaardigheden om de algemene organisatievaardigheden te vergroten

Advocatenkantoren en juridische afdelingen hebben behoefte aan een grotere diversiteit aan vaardigheden binnen hun teams. Zo hebben ze ook nood aan technologiedeskundigen. Ongeveer 8 op de 10 juristen verwacht dat het toenemend gebruik van technologie rond 2022 een grotere rol zal spelen bij de levering van diensten. Uit de enquête blijkt echter dat het tekort aan technologische kennis en vaardigheden, alsmede het gebrekkige begrip van technologie, als belangrijkste redenen gezien worden voor het verzet tegen nieuwe technologie binnen hun organisaties. Het goede nieuws is dat het inhuren van technologische expertise tegenwoordig binnen juridische organisaties de eerste prioriteit is bij het bevorderen van hun toekomstbestendigheid, aldus de respondenten.

TECHNOLOGIE

Analyseer behoeften en richt je op oplossingen voor specifieke pijnpunten

Technologie kan juridische professionals van dienst zijn bij het bereiken van betere resultaten, grotere efficiëntie en hogere productiviteit. Cruciaal daarbij is een goed begrip van de specifieke pijnpunten en mogelijkheden, gevolgd door de inzet van de juiste technologie.

De Future Ready Lawyer Survey heeft uitgewezen dat organisaties die hun technologie optimaliseren over de hele lijn beter presteren dan organisaties die dat nalaten. Ze zijn ook winstgevender. Bovendien wordt de toepassing van technologie versneld, en wordt verwacht dat het gebruik van transformatietechnologieën tegen 2022 zal verdubbelen. Tot deze technologieën behoren voorspellende analyses en Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotic Process Automation en Blockchain.

PROCESSEN

Maak gebruik van optimale processen

De potentiële voordelen van technologie worden nog groter wanneer je gebruik maakt van de meest effectieve organisatorische processen en workflows. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat twee derde van de juristen voorziet dat hun organisatie binnen drie jaar zal overgaan tot het gebruik van slimme contracten, voorspellende analyses en beslissingsondersteunende tools. Organisaties moeten begrijpen hoe hun interne processen en workflows – en mogelijk ook die van externe partijen binnen het juridische ecosysteem – zullen veranderen (en zullen moeten veranderen) door de komst van deze technologieën.

DE KLANT OP ÉÉN

Stel de klant centraal bij alles wat je doet

Leiders binnen de juridische sector zijn het erover eens: veranderende verwachtingen van klanten zullen een drijvende kracht zijn in de transformatie van de sector. Klanten van nu verwachten meer voor minder, willen betalen voor geleverde waarde in plaats van gewerkte uren en verwachten vlotte toegang tot dienstverlening en deskundigheid. Klantenservice moet in de toekomst meer op inzicht gebaseerd zijn en samenwerkingsgericht, toegankelijk, gespecialiseerd en prijsgevoelig worden. Met de toenemende digitalisering van gegevens kunnen technologische mogelijkheden ook een onderscheidende factor worden, aangezien organisaties gebruik maken van data-analyse om beter inzicht in hun klanten te krijgen.

  995