Jaarverslag 2014 van het notariaat - 'Een nieuw gelaat: dynamisch en meer dan ooit digitaal'

KFBN2014 was een druk en boeiend jaar met sterke cijfers en resultaten. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN). Het notariaat wordt meer dan ooit digitaal, het toont een nieuw gelaat en het wil constructief meewerken aan een moderne justitie.

Sterke cijfers
2014 is een uitzonderlijk jaar voor het notariaat geweest. De 1.164 notariskantoren in ons land hebben vorig jaar 869.687 akten verleden, een stijging van 3% ten opzichte van 2013. Dat betekent een gemiddelde van 747 akten per notariskantoor of van 573 akten per notaris. Enkel in de recordjaren 2005 en 2011 deed het notariaat nog beter. Het aantal vastgoedtransacties, voornamelijk in Vlaanderen (+7,6%) maar ook in Wallonië (+3,9%), steeg aanzienlijk. Enkel in Brussel daalde de vastgoedactiviteit (-7,8%)

De redenen hiervoor zijn o.m. de gewijzigde regelgeving inzake de woonbonus en de vele herfinancieringen ten gevolge van de dalende interestvoeten. Tot de allerlaatste uren van 2014 zijn de notariskantoren hier druk bezig mee geweest.

Notaris Lorette Rousseau, Voorzitter van de KFBN bevestigt: “Dit jaar is bijzonder intensief geweest voor het notariaat. De woonbonus alsook de heronderhandeling van hypothecaire leningen hebben inderdaad bijzonder veel werk gevraagd in alle notariskantoren van het land. De notarissen hebben bijzonder hard gewerkt om hun cliënteel tijdig bij te staan en alles voor 31 december 2014 rond te krijgen.”

Het aantal oprichtingsakten voor nieuwe vennootschappen daarentegen daalde echter met 3,6% ten opzichte van vorig jaar. Daar waar in 2012 nog 77.625 vennootschappen werden opgericht, daalde dit aantal in 2013 tot 69.073 en in 2014 tot 66.582, een terugval over twee jaar tijd met bijna 15%. Een positief signaal is het feit dat de trend stabiliseert en ook dat het aantal faillissementen in 2014 met bijna 8% daalde ten opzichte van 2013. Zo ziet ook het notariaat langzaam tekenen van economisch beterschap.

Meer dan ooit digitaal
“Het notariaat moet een voortrekkersrol spelen in de verdere informatisering van het gerechtelijk landschap. Door kennis te delen over de manier waarop heel wat notarissen de elektronische communicatiemedia in de armen hebben gesloten en efficiënter gingen werken, zijn zij de voorlopers van de cultuurverandering die eraan komt binnen heel Justitie.” Dat zei minister van Justitie Koen Geens onlangs in Notarius, het magazine van het notariaat. De KFBN zou het zelf niet beter kunnen formuleren.

Het notariaat wordt inderdaad meer dan ooit digitaal. Een prachtig voorbeeld van de digitalisering van het notariaat is het project ‘eRegistration’. Vanaf nu worden alle akten elektronisch naar het hypotheek- en registratiekantoor verzonden. Een grote vereenvoudiging en modernisering voor iedereen en de belangrijke stap naar het ‘eDossier’.

Maar er is nog meer dan ‘eRegistration’: de websites www.notaris.be en www.notaire.be, met nieuws over gewijzigde regelgeving, brochures, vacatures en rekenmodules, kregen in 2014 samen meer dan 9 miljoen bezoeken. Het notariaat is ook actief op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en de nieuwe blogs www.enotariusnl.be en www.enotariusfr.be. Daarnaast laat ‘eDepot’ de notaris reeds vele jaren toe om formulieren en oprichtingsakten van ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen in alle administratieve databanken. De tussenkomst van de notaris zorgt ervoor dat een vennootschap binnen de 48 uur online kan worden opgericht en snel van start kan gaan.

Het notariaat krijgt een nieuwe gelaat
Het beroep heeft zich op alle vlakken gemoderniseerd en een nieuwe generatie van notarissen neemt het heft in handen. Sinds de nieuwe wet van 1999 zijn er nu meer dan 1000 juristen geslaagd in het examen voor kandidaat-notaris, vandaag de enige manier om notaris te worden. Bovendien zijn er sindsdien 317 associaties opgericht en is het gemiddeld aantal medewerkers verdubbeld tot 6 per kantoor. Tenslotte is het aantal vrouwelijke notarissen meer dan verdriedubbeld tot 443.

Het notariaat heeft een totaal nieuw gelaat gekregen, hetgeen duidelijk blijkt uit de getuigenissen in het jaarverslag. De jonge notarissen, kandidaat-notarissen en notarieel juristen tonen stuk voor de stuk hun passie voor het beroep en de ambitie om de beste dienstverlening en kwaliteit aan hun cliënteel te bieden.

De 30-jarige notaris Carol Bohyn beaamt: “Het imago van de oude, stoffige notaris begint weg te ebben. Als ik kijk naar mijn vrienden in het notariaat, dan zie ik allemaal jonge mensen. Jonge mensen met de drive om een heleboel zaken te veranderen.”

Een partner voor de modernisering van justitie
Vorig jaar, naar aanleiding van de verkiezingen, was de modernisering van justitie een belangrijk aandachtspunt voor de Federatie. De Federatie is vandaag verheugd dat minister van Justitie Koen Geens in maart 2015 een ambitieus justitieplan heeft voorgesteld.

Het notariaat wil constructief meewerken aan een moderne justitie. Meer efficiëntie, meer productiviteit en een betere communicatie met de burger zijn ook de aandachtspunten van de Federatie. Ze treedt graag in overleg met de Minister en alle politieke actoren om aan een modernere justitie te werken.

Notaris Erik Van Tricht (verkozen voorzitter van de KFBN) besluit: “Mensen met raad en daad bijstaan, in volle vertrouwen en in een steeds complexere samenleving blijft onze belangrijkste missie. Maar in 2015 zal het notariaat ook verder werken aan de digitalisering van zijn dienstverlening en wil het een constructieve partner zijn bij alle initiatieven om justitie moderner en efficiënter te maken.”

Gepubliceerd op 29-04-2015

  182