In welke mate omarmen juristen in vijf Europese landen technologie vandaag en hoe kijken ze naar de toekomst?

Een antwoord in de enquête van Wolters Kluwer en ECLA

ECLA (European Company Lawyers Association) en Wolters Kluwer voerden in het najaar van 2019 een enquête bij juristen in vijf Europese landen. Daarin gingen ze na in welke mate technologie in juridische bedrijfsmiddens reeds ingeburgerd is. Uit de antwoorden blijkt dat de digitalisering van het juridisch werk in veel bedrijven nog in zijn kinderschoenen staat. Nochtans heerst er veel enthousiasme en geloof dat binnen 5 jaar tot 60% van de activiteiten door technologie ondersteund zal worden.

Gepubliceerd op 06-05-2020

De enquête

De Legal Departments in a Digital Era Survey omvat kwantitatieve interviews met ongeveer 400 bedrijfsjuristen uit vijf Europese landen: Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje en België. Het onderzoekt in welke mate juristen technologie adopteren, zich ontwikkelen aan de hand van een digitale strategie en wat de belangrijkste hindernissen zijn waarmee zij momenteel worden geconfronteerd. Het onderzoek richtte zich op de positie van juridische afdelingen in hun organisatie, de prioriteiten van juridische afdelingen, hun digitale strategie (incl. de organisatie & het budget) en de praktische ervaring met legal tech.

En wat leren we uit de antwoorden?

Uit de antwoorden blijkt een grote paradox. Vandaag is relatief weinig op het terrein gebeurd. Wel zijn er strategieën, plannen, … maar te vaak ontbreken nog concrete milestones en budgetten. Wel is er een groot geloof dat technologie ook het juridisch beroep fundamenteel zal veranderen binnen dit en vijf jaar. Juristen geven zich zelfs een onvoldoende wat hun implementatie van technologie betreft.

Een aantal cijfers:

  • 59% van de juristen wilt processen voor het beheer van informatie verbeteren
  • 41% van de juristen vindt dat de samenwerking tussen hun afdeling en de directie van hun onderneming van een hoog niveau is
  • een derde van de juristen of juridische afdelingen is reeds gestart met de implementatie van een digitale strategie. Nochtans beschikt 77% van de digitale strategieën niet over een specifiek plan met concrete milestones. 61% van de digitale strategieën beschikt over een specifiek budget;
  • 50% van de Belgische juristen ondervindt moeilijkheden om de stijgende werkdruk het hoofd te bieden en ook technische platformen blijven een uitdaging

Het volledige rapport en zijn Belgische variant

Het rapport bestaat uit 2 luiken:

  • Het volledige Europese rapport omvat meer dan 130 bladzijden met zowel de resultaten en analyse van de Europese enquête als zeer waardevolle interviews van experten. Zo werd voor België de resultaten van het enquête becommentarieerd door Marc Beyens, Voorzitter van het Belgische Instituut van Bedrijfsjuristen (IBJ) en Julie Dutordoir, Directeur-generaal van het IBJ. Zij herkennen de antwoorden. Zij besluiten dan ook met: “In our view the key for digital solution providers is understanding the problems that can be solved through technology (rather than starting from what it is possible to do with a certain technology). In other words, the technology should answer concrete needs. In this respect, we believe technology can really help legal departments to reduce time-consuming tasks or improve efficiency or precision in certain tasks. Sometimes technology can only solve part of the problem, and it is key to define what can be broken off and done faster, cheaper and/or better.”
  • Een Belgische Management Summary

Ontdek alle resultaten en de interviews van experts. Beide rapporten kan u hier downloaden.

  126