Studenten rechtspraktijk ingeschakeld bij juridische eerstelijnsbijstand

Deze week in De Juristenkrant

Gepubliceerd op 25-10-2018

Ruth Boone

Sinds vorige week moeten tweede- en derdejaarsstudenten rechtspraktijk van de PXL Hogeschool Hasselt als onderdeel van hun opleiding een zitting van de commissie voor juridische bijstand bijwonen, en een juridisch eerstelijnsadvies geven aan een rechtszoekende. Ze doen dat onder begeleiding van een advocaat van de balie Limburg. Het initiatief komt van lector Anne Ooms, die de afgelopen twee jaar samen met haar studenten de haalbaarheid onderzocht, en een proefproject uitwerkte. De Juristenkrant ging met haar praten.

foto-pxl-anne

[...]

Het is een partnerschap met de commissies voor juridische bijstand van de balie Limburg. Hoewel niet alle advocaten even enthousiast waren, kreeg het project groen licht. Het past in het ‘authentiek leren’ dat aan de PXL hogeschool in praktijk wordt gebracht: de studenten meer betrekken in het werkveld, waardoor ze uit ervaring leren. Ze krijgen op die manier de vakken nog eens op een andere manier. ‘Bovendien helpt het hen om een netwerk uit te bouwen’, stelt Anne Ooms (foto).

[...]

De afgelopen twee jaar werd afgetast wat mogelijk was. Een zestal studenten schreven hun bachelorproef in functie van de haalbaarheid van het project. 

[...]

 

Wisselwerking

De motivatie van de commissie voor juridische bijstand Limburg om met PXL samen te werken, blijkt tweevoudig. Gunter Vanreppelen, advocaat en betrokken bij de leiding van de commissie juridische bijstand Limburg (de commissies in Limburg fuseerden in navolging van de Limburgse balie, red.): ‘Enerzijds is er de maatschappelijke opdracht van de CJB die in het licht van het nieuwe decreet (zie kader) steeds belangrijker wordt, en waarbij we er alle belang bij hebben om naar buiten te treden, en samenwerkingen aan te gaan met andere partners in het maatschappelijk-juridische veld. Daarbij komt dat wij ook op zoek waren naar een consultant/partner die onze fusiebeweging mee gestalte kan geven. Daarvoor kregen we trouwens een subsidie toebedeeld van het Departement Welzijn van de Vlaamse overheid.’

‘Anderzijds was er ook de drijfveer om te waken over de kwaliteit en de vertrouwelijkheid van eerstelijns juridische bijstand. Daarbij kan er een mooie wisselwerking ontstaan, waarbij we de tweedejaarsstudenten een praktijkervaring rijker maken, en ze als derdejaars zelf een kort advies kunnen verstrekken onder de vleugels van de deelnemende advocaat. Vanuit de PXL-afdeling Rechtspraktijk is er voor ons de interessante wetenschappelijke benadering; zij onderzoeken de eerstelijnsbijstand en alles daarrond en brengen die in kaart via een aantal bachelorproeven. Dat levert voor ons zeker interessante informatie op.’

[...]

  4288