HRJ adviseert over potpourri 5

Potpourri 5 zal een verjaringstermijn invoeren voor invorderingen van o.a. energie-schulden. Het ontwerp sprak over vijf jaar, maar de HRJ adviseert de minister om dat naar twee jaar te brengen.  

conseil supérieur de la justice(3)Potpourri 4 is al enkele maanden oud, en minister Geens zit ondertussen niet stil. In de aanloop naar Potpourri 5 heeft hij de Hoge Raad voor de Justitie om advies gevraagd, die wat meer uitleg gaf over haar advies.

Voor de burger uiterst relevant is de invoering van een verjaringstermijn voor schuldvorderingen 'wegens levering van goederen en diensten via distributienetten of via elektronische communicatienetwerken'. Het gaat dus om niet-betaalde facturen van leveranciers van openbare nutsvoorzieningen zoals gas, elektriciteit, water, mobiele telefonie, enz.

De HRJ noemt het een goede zaak dat minister Geens het initiatief neemt om duidelijkheid te brengen in een materie die vele burgers/consumenten aanbelangt. Tot nu toe is het zo dat deze nutsbedrijven hun afrekeningen en facturen kunnen invorderen, ook al gaat het om leveringen van enkele jaren geleden.

De rechtspraak bepaalt de verjaringstermijn meestal op 5 jaar, maar de minister liet verstaan dat er ook stemmen opgingen om die termijn op 1 jaar te brengen. Dat zou voor de sector praktisch niet haalbaar zijn, daarom gaat het wetsontwerp op dit moment uit van een verjaringstermijn van 5 jaar.

De HRJ stelt in haar advies voor om die termijn nog in te korten tot 2 jaar: 'Dat is beter voor de consument die jaren nadien niet meer verrast wordt om aanzienlijke bedragen te moeten betalen. Dat is ook redelijk voor de nutsleverancier die nog steeds voldoende tijd heeft om jaarafrekeningen te maken en eventuele rechtzettingen te doen. De termijn van twee jaar bestaat trouwens ook voor bv. ziekenhuisfacturen.'

Bijkomend adviseert de HRJ dat de wetgever duidelijk zou zeggen vanaf wanneer precies de verjaringstermijn zou beginnen lopen. Daar kan discussie over bestaan, omdat er vaak tussentijdse facturen worden opgesteld, jaarafrekeningen en regularisatiefacturen. Daarom zou de HRJ de verjaringstermijn laten starten vanaf de vervaldag van de jaarlijkse afrekeningsfactuur.


Voor de volledigheid geven we nog mee dat het advies van de HRJ op het ontwerp van potpourri 5 zich tot een aantal onderwerpen beperkte, die in meerdere mate invloed kunnen hebben op het vertrouwen van de burger in Justitie en/of de vlotte werking van Justitie. Sommige onderwerpen zijn eerder technisch: de verzetsprocedure in burgerlijke zaken, het samenvoegen van griffies van vredegerechten of politierechtbanken, het tijdelijk verplaatsen van de zetel van (afdelingen van) rechtbanken, en wijzigingen aan de gerechtelijke stage (één van de mogelijkheden om magistraat te kunnen worden).

Gepubliceerd op 20-10-2016

  120