Hoe ziet de bedrijfsjurist er vandaag uit?

Softskills spelen een almaar belangrijkere rol bij de bedrijfsjurist. Het is dan ook niet onlogisch dat de meerderheid van hen vrouwen zijn. Dat bleek uit het afsluitende debat van de Day of the practice die het Instituut voor bedrijfsjuristen organiseerde op 27 maart 2018.

Gepubliceerd op 29-03-2018

debat-ibj-2018

Het is op zijn minst opvallend: 60% van de bedrijfsjuristen zijn vrouw, terwijl dat aandeel bij de advocaten veel lager ligt. Nochtans is de instroom bij de advocatenkantoren wel overwegend vrouwelijk. Daar zijn immers ook 60% van de stagiairs vrouwelijk, maar weinig vrouwen stromen daar echt door. Van de partners zijn er nog maar 10% vrouwen.

‘De perceptie dat vrouwen in advocatenkantoren afhaken omdat de druk er te groot is, klopt niet’, zegt Kristof Roox (Crowell & Moring). ‘In de bedrijfswereld is die druk immers nog veel hoger. Bedrijfsjuristen moeten een heel breed gamma onder de knie hebben, zowel wat betreft de materie, als wat betreft de skills. Bovendien krijgen ze er te maken met een veel grotere beslissingsboom. Dat maakt de druk er alleen maar groter op.’

De oorzaak van het hoge aantal vrouwelijke bedrijfsjuristen ligt dus elders. Els Steen (Delhaize De Leeuw – Le Lion): ‘We zoeken voor onze bedrijfsjuristen vooral naar profielen met sterk ontwikkelde softskills. Die spelen immers een steeds belangrijkere rol. Bedrijfsjuristen zitten almaar meer aan de tafels waar de beslissingen worden genomen, ze zitten in de directiecomités en hebben belangrijke taken in risk management en preventie. In een tijdperk waarin de vragen snel moeten worden opgelost, hebben we niet meer de tijd om grote analyses te maken. We moeten dus vertrouwen op onze kennis en standpunten durven innemen. Softskills houden dus enerzijds een empatisch vermogen in, anderzijds de moed om te vertrouwen op je expertise.’

Zien we een evolutie in het profiel van de bedrijfsjurist?

Marc Beyens (Engie): ‘Wij zoeken niet alleen uitstekende juristen, maar ook juristen met een open mindset. Juristen moeten open en nieuwsgierig zijn. Ze moeten zich vlot kunnen aanpassen aan een omgeving die voortdurend verandert. Onze bedrijfsjuristen moeten dus niet alleen een hoog IQ hebben maar vooral ook een hoog EQ. Omdat bedrijfsjuristen meer en meer in de directiecomités zetelen, moeten ze niet alleen uitstekende juridische managers zijn, maar ook volwaardige partners. Ze mogen zich niet uitspreken over de globale aanpak van het bedrijf, maar moeten wel de juridische zekerheid bieden. Daarom moeten ze perfect kunnen meegaan in de strategie van het bedrijf en op de hoogte zijn van alle aspecten, op economisch, financieel, operationeel en technisch vlak.’

Zijn advocaten specialisten en bedrijfsjuristen generalisten?

De bedrijfsjurist is ook een specialist, maar dan van zijn bedrijf en zijn sector, die hij door en door kent. Daar staat dan tegenover dat advocaten moeten kunnen meedenken binnen die sector. Dat is voor hen een grote uitdaging. Vroeger behoorde je tot de top als je de hoogste graad haalde, nu behoor je tot de top als je het juiste evenwicht hebt gevonden en als je op alle fronten mee bent.

Daarnaast hebben bedrijfsjuristen meer ondersteunende diensten, zoals practice management, process management, operational management, projectmanagement, … Dat zijn allemaal nieuwe skills die traditioneel niet in de opleiding van de advocaten zitten, maar nu wel stilaan binnensijpelen in het takenpakket van de advocatenkantoren.

Het panel van het debat bestond uit 3 bedrijfsjuristen (France Delobbe (Femarbel), Els Steen (Delhaize) en Marc Beyens (Enige) en 7 advocaten (Jan Peeters (Stibbe), Dirk Van Gerven (Nauta Dutilh), Kristof Roox (Crowell & Moring LLP), Danny Stas (Laga), Chris Van Olmen (Van Olmen & Wynant) Marc Vermylen (Loyens & Loeff en Hugo Keulers (Lydian).

  641