Hoe gaat het notariaat om met de Covid-19-maatregelen?

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, hebben gevolgen voor de activiteiten van de 1.150 notariskantoren van het land. Ze blijven allemaal open, maar proberen het fysieke contact zoveel mogelijk te beperken. Daarom wordt cliënteel gevraagd om, als het vragen heeft, niet persoonlijk naar de notaris te gaan, maar om telefonisch of per e-mail contact op te nemen.

Gepubliceerd op 31-03-2020

Alle afspraken worden uitgesteld, behalve in dringende gevallen

Om de gezondheid van het publiek, de notarissen en hun personeel te beschermen, worden alle benoemingen uitgesteld tot het einde van de maatregelen, met uitzondering van de spoedprocedures. De urgentie van de handelingen wordt geval per geval beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden en het eventuele verstrijken van bindende termijnen of het risico dat al gemaakte kosten verloren gaan.

notaris

En voor bedrijven?

Notarissen blijven beschikbaar voor alle dringende handelingen voor bedrijven. Dat zijn verrichtingen die onmiddellijke economische gevolgen hebben voor de ondernemingen: een kapitaalverhoging, een kapitaalvermindering, een inbreng en een terugbetaling van de inbreng. Ook fusies, overnames, splitsingen en transformaties worden als dringend beschouwd.

Ondernemingen zullen ook een beroep kunnen doen op een notaris voor alle handelingen die moeten worden verricht binnen een bepaalde termijn die op het punt staat te verstrijken, zoals de goedkeuring van de jaarrekening of handelingen die vóór het einde van het boekjaar moeten worden verricht.

Notariskantoren zijn ook aanwezig voor akten waarvan de documenten al zijn opgesteld met een beperkte geldigheidsduur (bijvoorbeeld het opstellen van een actief en passief statuut of verslagen (bijvoorbeeld van de commissaris), uitnodigingen voor algemene vergaderingen, etc.).

Naast de bovengenoemde gevallen kan een dossier ook als urgent worden beschouwd, afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.

Praktische maatregelen binnen kantoren en videoconferenties

Het aantal mensen dat nog aanwezig kan zijn in een notariskantoor is strikt beperkt. Bovendien moeten de regels van de sociale afstand worden gerespecteerd (verblijf op een minimumafstand van 1,5 meter van elke andere persoon).

In het geval van een afspraak waarbij een andere notariskantoor betrokken is, zullen notarissen die zijn uitgerust met een videoconferentiesysteem zoveel mogelijk gebruik maken van dit systeem om te voorkomen dat meerdere personen in dezelfde ruimte samenkomen. De Federatie van Notarissen (Fednot) neemt maatregelen om de mogelijkheid van videoconferenties voor alle notariskantoren te versnellen.

  1001