Herschikking federale regering

Koen Geens voortaan ook bevoegd voor Regie der gebouwen

Gepubliceerd op 10-12-2018

Tom Depla

N-VA kon zich niet verzoenen met het VN-migratiepact dat de andere partijen die deel uitmaken van de federale regering, wel wilden goedkeuren. Daarom hebben alle N-VA-ministers en -staatssecretarissen ontslag genomen. Dat leidde tot een herverdeling van hun bevoegdheden onder de resterende regeringsleden. Minister Koen Geens blijft bevoegd voor Justitie en krijgt er de bevoegdheid Regie der Gebouwen bij. Pieter Decrem, tot nu toe staatssecretaris voor Buitenlandse handel, promoveert tot minister in het kabinet Michel II en krijgt de bevoegdheden Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

KoenGeensWVV
Koen Geens - (c) Wouter Van Vaerenbergh

De ministers Jan Jambon, Johan Van Overtveldt en Sander Loones verdwijnen uit de regering, net als de staatssecretarissen Zuhal Demir en Theo Francken.

De nieuwe bevoegdheidsverdeling ziet er als volgt uit:

 • Charles Michel (MR) blijft eerste minister.
 • Kris Peeters (CD&V), vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, wordt nu ook belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking. 
 • Alexander De Croo (Open VLD) wordt benoemd tot vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking.  
 • Didier Reynders (MR) wordt benoemd tot vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen.  
 • Pieter De Crem (CD&V) wordt benoemd tot minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. 
 • Koen Geens (CD&V), minister van Justitie, wordt nu ook belast met de Regie der gebouwen.  
 • Maggie De Block (Open VLD) wordt benoemd tot minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.
 • Sophie Wilmès (MR) was al minister van Begroting en voortaan ook van Ambtenarenzaken, eerder al belast met de Nationale Loterij en nu ook met het Wetenschapsbeleid. 
 • Philippe De Backer (Open VLD) wordt benoemd tot Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee.
 • Denis Ducarme (MR), minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, wordt nu ook belast met Grote Steden. 
 • Daniel Bacquelaine (MR) blijft minister van Pensioenen.
 • Marie Christine Marghem (MR) blijft minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.
 • François Bellot (MR) blijft minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
  1168