‘Geef gedetineerden een telefoon op cel, het zal rustiger zijn’

Hans Meurisse zwaait af als baas van de gevangenissen

Twaalf jaar was Hans Meurisse directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen. Interviews in die periode zijn op één hand te tellen. ‘Wat slecht loopt, krijgt alle aandacht.’ En omdat hij genoeg had van de slechtnieuwsshow, meed Meurisse de schijnwerpers. In De Juristenkrant wil hij uitgebreid terugblikken op zijn jaren aan het hoofd van - intussen - 36 gevangenissen. ‘Ik heb een verkrampte organisatie geërfd met een stilstand in diverse domeinen, en een flexibele, veerkrachtige structuur achtergelaten.’

Gepubliceerd op 07-12-2017

Bart Aerts
Zelfstandig journalist
meurisse-hans-9
(c) Wouter Van Vaerenbergh

Vakbonden halen wel eens aan dat personeelstekort ontsnappingen in de hand kunnen werken.

‘Je moet niet met te veel zijn, je moet met juist genoeg zijn. De aandacht verslapt als je met te veel bent. Dan treedt er gewenning op. Het gebeurde wel eens dat een bepaalde gevangenis extra personeel kreeg en dan kregen de anderen dat ook. In Gent kreeg ik als directeur eens plots acht personeelsleden bij. Ongevraagd.’

Vormen vakbonden wel eens een rem op hervorming?

‘Voor mij zijn het niet noodzakelijk de vakbonden die het beleid gefnuikt hebben. Het overleg lost veel op. Het aantal stakingsdagen is met de jaren afgebouwd en daar ben ik wel fier op. In 2016 hebben we wel een extreem virulente reactie gehad in het zuiden van het land met acht weken stakingsacties, maar dat was voor mij een politieke reactie tegen het federaal beleid. In Vlaanderen was er geen draagvlak.’

Ontsnappingen, stakingen, veroordelingen voor de lamentabele staat van onze gevangenissen… Het gevangeniswezen haalt zelden op een positieve manier het nieuws?

[...]

‘Het is heel moeilijk om met iets positiefs boven het maaiveld uit te steken. En als dat gebeurt, moet er precies telkens daarna iets negatiefs de wereld in gestuurd worden. Met de lancering van PrisonCloud in 2014 hebben we drie dagen positieve pers gehad. Dat konden we amper geloven. Toen zeiden we achteraf: gelukkig was er toen geen slecht nieuws. Dat is soms frustrerend, je kan beter directeur-generaal zijn van Sociale Zaken waar je om de zoveel tijd een vernieuwingsproject kan lanceren à la Frank Van Massenhove. Wij zijn een logistiek veiligheidsbedrijf dat gedetineerden huisvest binnen een omgeving die je zelf niet kan kiezen.’

[...]

‘In de nieuwste gevangenissen zie je dat de agressiviteit zo goed als verdwenen is. Er zijn bijna geen incidenten. Ze kunnen telefoneren op hun cel en dat scheelt veel. Ze hebben het gevoel dat ze zelf kunnen beslissen wanneer ze met wie contact hebben in de buitenwereld. Geef iedere gedetineerde een telefoon. Daar moeten we echt naar toe.’

Vaak hield u een pleidooi voor meer cellen en nieuwe gevangenissen, maar dat is toch niet de manier om overbe-volking tegen te gaan? In het buitenland is toch vaak gebleken dat bijbouwen tot een stijging van het aantal gevangenen leidt?

‘Als ik het heb over extra cellen dan bedoel ik: vervang oude gevangenissen zoals Vorst en Merksplas door moderne infrastructuur. Ik ben vaak afgeschilderd als een grote tegenstander van de kleinschalige detentiecapaciteit, maar ik ben daar voor. Het moet in de huidige moeilijke financiële omkadering wel haalbaar zijn. We hebben nu een re-entrywoning in Ruiselede. We zullen zien of dat voor uitbreiding vatbaar is. En er is de half open gevangenis in Hoogstraten. We hebben daar 28 plaatsen gecreëerd en vandaag zit die gevangenis maar voor de helft vol. Daar hebben sommige criminologen gelijk: je kan op de duur niet meer aarden in zo’n open concept. Er zijn er die zoveel detentietijd hebben opgebouwd dat ze schrik hebben om terug normaal te gaan wonen.’

‘Maar het is niet zo dat ik overtuigd ben dat extra cellen de enige oplossing zijn. Ik geloof ook in de toekomst van de alternatieve straffen en elektronisch toezicht. We kunnen ook nog meer straftijd omzetten in boetes naar het voorbeeld van sommige andere landen. Mensen gaan zeggen dat dat klassenjustitie is, dat is deels juist, maar je kan toch gaan kijken wat de mogelijkheden zijn?’

[...]

  3250