Geens geeft notarissen extra bevoegdheden

Minister van Justitie Geens wil dat enkel bij notariskantoren nog verklaringen kunnen worden afgelegd voor de aanvaarding en verwerping van nalatenschappen. Dat heeft Geens vrijdag verklaard tijdens het Notarieel Congres in Luik. Ook op het vlak van vennootschapsrecht wil de minister taken die de griffies vandaag nog administratief vervullen, overdragen naar het notariaat.

Samen met de verlaging van de werklast voor de rechtbanken en hun griffies, wil de minister dat andere spelers, zoals gerechtsdeurwaarders en notarissen, in een aantal zaken een grotere rol en verantwoordelijkheid krijgen. Geens sluit daarmee aan bij de praktijk in het buitenland. Tijdens zijn toespraak voor het verzamelde notariaat in Luik ging hij dieper in op enkele concrete plannen.

Zo wil Geens de notaris exclusief bevoegd maken voor de aanvaarding, de aanvaarding onder voorrecht van boedelscheiding (waarbij de eigen middelen gevrijwaard blijven van eventuele schulden) of verwerping van een erfenis. Vandaag kan je als burger daar ook nog voor terecht bij de rechtbank. ‘Weten jullie dat dit voor sommige van jullie collega’s in andere lidstaten hun belangrijkste opdracht is?’, aldus Geens.

In de toekomst zal je dus niet meer langs de griffie moeten om een verklaring af te leggen voor aanvaarding of verwerping van de erfenis. Ook zal het voor schuldeisers een pak eenvoudiger worden om na te gaan of de schuldenaar ook aansprakelijk is voor de schulden van de overledene en dus verplicht kan worden de schuld te betalen. De notarissen zal gevraagd worden een centraal register voor nalatenschappen in het leven te roepen.

Voorts wil Geens dat vennootschapsdossiers meer via elektronische weg worden neergelegd. ‘Jullie zijn er het laatste half jaar in geslaagd het aantal elektronisch neergelegde oprichtingsdossiers van ongeveer 30 naar 90 procent te brengen. Dit betekende een aanzienlijke werklastvermindering voor onze griffies’, feliciteerde de minister zijn publiek.

In het komende jaar wil Geens de informaticatoepassing uitbreiden met alle andere dan oprichtingsdossiers, zoals wijzigingsdossiers, fusies en ontbindingen, en wil hij het notariaat warm maken om die elektronisch neer te leggen. Ook moet het vennootschapsdossier zelf elektronisch raadpleegbaar worden. Dat kan 50.000 verplaatsingen naar de rechtbank uitsparen om het dossier in te kijken.

‘In mijn visie zouden de notarissen en de ondernemingsloketten voor de onderhandse akten de ‘gatekeepers’ van de vennootschapsinformatie en administratie moeten worden. Zo vermijden we dat om het even wie zich tot bestuurder van een vennootschap kan benoemen in de Kruispunt van Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad, om zich vervolgens bij een bank aan te bieden om de rekeningen leeg te halen’, aldus nog minister Geens, die daarover gesprekken voert met Economieminister Kris Peeters.

(Belga)

Gepubliceerd op 29-09-2015

  128