Fonds voor dwangsommen Raad van State bestaat niet meer

Het speciale begrotingsfonds waarin de dwangsommen terechtkwamen die waren uitgesproken door de Raad van State, het zogenaamde ‘Fonds voor het beheer van de dwangsommen’ bestaat niet meer. Het werd al een hele tijd niet meer gebruikt, dus de wetgever heeft beslist om de constructie definitief op te heffen sinds 1 januari 2016.

Laure Lemmens

raad van stateDe middelen die in het Fonds voor het beheer van dwangsommen terechtkwamen, werden gebruikt voor de modernisering van de organisatie van de administratieve rechtspraak. Ze worden voortaan bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd. De gebruiksmogelijkheden worden daarmee verruimd.

Belangrijk is dat steeds slechts de helft van de totaal opgelegde dwangsommen naar de Schatkist gaat. De andere helft wordt immers gestort aan de partij die om de dwangsom heeft verzocht. Zoals dat ook al ging toen het Fonds voor het beheer van de dwangsommen nog actief was.

De wetgever zorgt voor de nodige aanpassingen in de Gecoördineerde wetten op de Raad van State via Programmawet (II) van 26 december 2015. Die wet is trouwens volledig aan de materie gewijd.

De bepalingen traden in werking op 1 januari 2016.

Programmawet (II) van 26 december 2015, BS 30 december 2015. 

Gepubliceerd op 08-01-2016

  69