Feest in Gent

De Gentse rechtenfaculteit viert dit jaar samen met de Universiteit Gent haar tweehonderdste verjaardag. Op 13 mei gooit de faculteit de deuren open voor het Tijgerfeest.


Ruth Boone
foto's: Wouter Van Vaerenbergh


200 jaar UGent 1Op 9 oktober 1817 werd in het Gentse stadhuis de Rijksuniversiteit Gent plechtig geïnstalleerd. Er waren vier faculteiten met in totaal veertien hoogleraren en een lector, voor 190 studenten in het eerste jaar aan de vier faculteiten samen.
De wetenschappelijke staf van de Gentse rechtenfaculteit bestond uit welgeteld drie professoren: twee Gentse advocaten en één 21-jarige Duitser, die in het Latijn les gaven.
Het Gentse stadsbestuur stelde het terrein van het oude jezuïetenklooster tussen de Voldersstraat, de Korte Meer en de Lange Meer (huidige Universiteitstraat) ter beschikking om als hoofdsite van de universiteit te dienen. De faculteit rechtsgeleerdheid werd aanvankelijk gehuisvest in de Baudeloobibliotheek, en verhuisde in het begin van de 20ste eeuw naar de Universiteitstraat.


 

TIJGERFEEST
Tijdens het Tijgerfeest (Tweehonderd Intrigerende Jaren Gentse Rechtenfaculteit) op 13 mei zal u een tentoonstelling kunnen bezoeken over de rechtenfaculteit, er zullen rondleidingen zijn, poppentheater, optredens van de Gentse Studentenfanfare en de Kring van de Eeuwige Fanfariensers, en een Speakers’ Corner met provocerende, humoristische, kritische en/of controversiële meningen door welbespraakte alumni van de faculteit: Filip Van Hende, Christine Mussche, Joris Van Cauter en Boudewijn Bouckaert. Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal een toespraak houden.


 

TENTOONSTELLING
De tentoonstelling start in 1817 en loopt via de Belgische revolutie en de lange negentiende eeuw, met markante professo-ren zoals Jacques-Joseph Haus en François Laurent, tot aan de Eerste Wereldoorlog, met de von Bissing Universität. In het interbellum kwamen de vernederlandsing en het ontstaan van het Vlaams Rechtsgenootschap, de studentenvereniging van de faculteit (die dit jaar zijn 90ste verjaardag viert). Na de Tweede Wereldoorlog hernam het facultaire leven zijn gewone gang, tot de contestatiebeweging in de jaren ‘70 leven in de brouwerij bracht. Na de yuppies van de eighties en de burberry’s van de jaren negentig, kwam de generatie X.

De tentoonstelling besteedt niet alleen aandacht aan de rechtenprofessoren, de rechtenopleiding en de gebouwen van de rechtsfaculteit, maar ook aan het rijke studentenleven, dat met zijn cafés, revues, tijdschriften, pleitwedstrijden, wetswinkels... een symbiotisch parallel bestaan leidde.


 

www.200jaarrechtsfaculteitugent.be

200 jaar UGent 2

 200 jaar UGent 3

200 jaar UGent 4200 jaar UGent 5

Gepubliceerd op 10-05-2017

  78