Eric Dirix: ‘De klassieke rechtenopleiding moet in een stroomversnelling gaan’

Iedere jurist heeft wel al eens van law and economics en law and literature gehoord. Die multidisciplinaire benadering van het recht was een tijdje modieus, maar lijkt bij ons een beetje op zijn retour. Het Leuvense Jura Falconis wil de beweging reanimeren, en besteedt er op 28 april een studienamiddag aan. De Juristenkrant sprak erover met buitengewoon hoogleraar Eric Dirix, die de ‘law and’-benadering als essentieel beschouwt voor de jurist van de toekomst. ‘We willen vooral nagaan hoe juristen met die multidisciplinariteit moeten omgaan. Hoe kunnen ze informatie uit andere wetenschappen gebruiken, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van het recht?’

Ruth Boone en Annelien Keereman
foto: Wouter Van Vaerenbergh


Eric DirixEric Dirix is naast buitengewoon hoogleraar in het privaatrecht aan de KU Leuven ook rechter, eerst in eerste aanleg en hoger beroep, en nu als afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie. De perfecte combinatie van theorie en praktijk, zou je denken, en toch… ‘Juristen zijn soms veel te dogmatisch. Uiteindelijk gaat het om het ontwikkelen en toepassen van de juridische regels in de werkelijkheid en niet alleen in het juridische systeem.’
‘Law and economics is al langer een bekende benadering, maar met de studiedag willen we een synthese aanbieden van verschillende benaderingen, onder het voetlicht brengen welke verschillende vormen van multidisciplinariteit er zijn. Voor praktijkjuristen is zo’n benadering vanuit een andere expertise van belang, ook al denken ze op het eerste zicht misschien dat ze er niet zoveel aan hebben. Ik denk dat het toch van belang is.’

[...]

'Als rechter zit je wel degelijk soms een beetje in een ivoren toren. Je ziet niet altijd de volledige werkelijkheid. Het is daarom des te belangrijker om stil te staan bij de werkelijke impact van een uitspraak.'

[...]

'Juristen zeggen wel dat ze effectief rekening houden met de benadering vanuit andere expertises en onderzoeksdomeinen, maar vaak gaan ze uit van aannames en veronderstellingen. Maar kloppen die wel altijd? Wie heeft ze onderzocht?'
‘Andere onderzoeksdomeinen zoals de economie, de psychologie of de sociologie hebben interessante informatie, waar we als juristen rekening mee moeten houden. We moeten kennis nemen van die informatie.’
‘De vraag is alleen hoe moeten we daar kennis van nemen. Gaan we zelf empirisch onderzoek doen? Andere domeinen zijn daar beter in, dus is het misschien wel evidenter om met die andere domeinen samen te werken.’

[...]

'We zijn nog te veel bezig met dingen die 100 jaar geleden al geschreven en gezegd zijn. Veel van de regels waarop we nu nog altijd voortgaan, bestonden al in de tijd van de Romeinen. We hebben een versnelling nodig.’

Dit zijn een aantal quotes uit het interview. Het volledige artikel leest u in De Juristenkrant (nr. 348 van 26 april 2017) of via Jura.

Gepubliceerd op 27-04-2017

  309