Enquête: Welke impact heeft de digitalisering op justitie en de advocatuur?

Tijden veranderen; uw beroep als advocaat ook. Heeft de toenemende informatisering en de opkomst van artificiële intelligentie, big data en legal tech een impact op het dagelijks werk van de jurist en advocaat? En zo ja, hoe bereiden we ons daar dan het beste op voor?

Met deze enquête brengen we in kaart hoe u hier als advocaat tegenover staat. De enquête duurt amper enkele minuten. We bezorgen u achteraf graag de resultaten indien u dat wenst.

Gepubliceerd op 10-11-2017

enquete-ai-nov-2017
  649