Editie 2014 van De Juristendagen belooft interessant te worden

Op donderdag 21, dinsdag 26 en donderdag 28 augustus vindt de zevende editie van De Juristendagen plaats, in samenwerking met De Juristenkrant. Dit jaar ligt de focus op familierecht, handelsrecht en vastgoed.

We stelden organisator Marc Vandecasteele een paar vragen.

Bekijk zeker het uitgebreide programma en schrijf u in! 

  

MarcVandecasteeleHOE BENT U ZEVEN JAAR GELEDEN OP HET IDEE GEKOMEN OM DE JURISTENDAGEN TE ORGANISEREN?
In oktober 2000 hadden we in samenwerking met Vacature en met de mediasteun van De Tijd een tweedaags congres georganiseerd in la Réserve in Knokke en ook de jaren nadien hadden we verschillende gemeenschappelijke initiatieven, die we bijna altijd organiseerden in de Auberge du Pêcheur of het Kasteel van Brasschaat. Toen meer en meer juristen de vraag stelden of we geen opleidingen konden organiseren tijdens de zomermaanden, rees het idee om zo’n evenement in 2008 op te starten met hoogstaande uiteenzettingen, gedoceerd door ervaren praktijkjuristen. Eens De Tijd zich enthousiast bereid verklaarde ons voor de start in 2008 de nodige mediasteun te bezorgen, was de basis gelegd. Logisch ook dat we toen kozen voor onze vertrouwde, mooie rustige locaties: de Auberge du Pêcheur en het Kasteel van Brasschaat.

ZIJN DE JURISTENDAGEN IN DE LOOP VAN DIE ZEVEN JAREN VEEL VERANDERD? 
In de loop der jaren werd aan de basis weinig gesleuteld: acht sessies per dag (telkens twee parallelle sessies van anderhalf uur). Wel werd in 2011 gekozen voor een derde locatie in Limburg: La Butte aux Bois in Lanaken (niet ver van Maastricht). Deelnemers vonden dat een schitterende locatie, maar te veel in een uithoek van het land. Dit jaar hebben we daarom geopteerd voor Leuven, specifiek de Faculty Club in het Groot Begijnhof. Omdat we de laatste jaren meer dan 160 deelnemers telden voor de eerste Juristendag in Oost-Vlaanderen, hebben we sinds 2011 de Auberge du Pêcheur moeten inruilen voor een grotere locatie, meer bepaald De Lozen Boer in Lochristi, dat een hoger aantal deelnemers aankan.

Juristendagen2014-4WELKE ANEKDOTE UIT 7 JAAR JURISTENDAGEN IS U HET MEEST BIJGEBLEVEN?
Een leuke anekdote is die advocaat uit het Gentse die had toegezegd om te komen spreken in Lanaken, wat mij al verwonderde, gezien de afstand (166 km enkel). Alleen had zijn secretaresse Lanaken verward met Laken bij Brussel toen hij haar gevraagd had of die uiteenzetting in zijn agenda van die dag paste. Zij had dus heel secuur zijn agenda gepland, maar ... twee uur rijden van Gent naar Lanaken, anderhalf uur spreken, twee uur terug van Lanaken naar Gent… zijn oorspronkelijke dagindeling kon hij vergeten en die dag was voor hem enkel nog een Juristendag.

HOE PAKT U DE SAMENSTELLING VAN HET PROGRAMMA AAN? PROBEERT U PER RECHTSTAK EEN RELEVANT ONDERWERP AAN TE REIKEN? 
Het programma wordt bijna altijd opgebouwd rond een drietal rechtstakken: op die manier kan een advocaat of jurist die gespecialiseerd is in bijvoorbeeld handelsrecht, verschillende sessies volgen die binnen zijn domein vallen en op die wijze weer up to date zijn vooraleer het gerechtelijk jaar start. Die rechtstakken zijn niet alle jaren hetzelfde, zo hebben we dit jaar beslist het fiscaal recht in vier aparte namiddagen te bundelen, zodat nu eind augustus ook de Estate Planningdagen plaatsvinden in het Serwir Hotel in Sint-Niklaas.

 
WAT IS DE GROOTSTE UITDAGING IN HET SAMENSTELLEN VAN HET PROGRAMMA?
De grootste uitdaging is zich in de plaats te stellen van een advocaat of jurist met een bepaalde specialisatie en voor die deelnemer voldoende interessante sessies, gespreid over drie dagen te voorzien, zodat we elke dag optimaal gerichte kennisoverdracht kunnen garanderen.

Juristendagen2014-2WELKE ONDERWERPEN HEBT U DIT JAAR UITGEKOZEN? WELKE SESSIES KUNNEN GEVOLGD WORDEN? 
Dit jaar zijn er drie grote lijnen: handelsrecht, familierecht en vastgoed. Er zijn dus 24 verschillende sessies, elke deelnemer kiest minstens 4 sessies (minstens 2 sessies per dag) en maximaal 12 sessies.

Donderdag 21 augustus 2014 in De Lozen Boer (Lochristi, Oost-Vlaanderen)
Sessie 1. Eigendomsvoorbehoud en Retentierecht: twee supervoorrechten
of
Sessie 2. Privaat bouwrecht: twee actuele topics

Sessie 3. De recente wijzigingen in het Bodemdecreet
of
Sessie 4. Handelshuur: huuroverdracht, onderhuur en vervreemding van het gehuurde goed

 
Sessie 5. Handelshuur: duur, opzegging en hernieuwingsaanvraag
of
Sessie 6. Heling van erf- en gemeenschapsgoederen: een praktijkgerichte analyse

Sessie 7. WCO: een analyse na de wijzigingen door de Wet van 27 mei 2013
of
Sessie 8. Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten. Selectie van recente rechtspraak

Dinsdag 26 augustus 2014 in de Faculty Club Leuven (Vlaams Brabant)
Sessie 9. Distributiecontracten
of
Sessie 10. Compensatieclausules bij een ongelijke verdeling van arbeid en zorg in een partnerrelatie

Sessie 11. Erfdienstbaarheden (1)
of
Sessie 12. Clausules in verband met de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden

Sessie 13. Erfdienstbaarheden (2)
of
Sessie 14. De invoering van de familie- en jeugdrechtbank

Sessie 15. De nieuwe Brussel I-Verordening (nr. 1215/2012) betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
of
Sessie 16. De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap

Donderdag 28 augustus 2014 in in het Kasteel van Brasschaat (Brasschaat, Antwerpen)
Sessie 17. De invoering van de familie- en jeugdrechtbank
of
Sessie 18. Het hoe en waarom van Engelstalige modelcontracten

Sessie 19. Overeenkomsten op afstand
of
Sessie 20. Successieplanning door of namens meerderjarige wilsonbekwamen

Sessie 21. De wijzigingen aan de Wet Precontractuele Informatie. De Wet van 2 april 2014 en het KB van 4 april 2014
of
Sessie 22. Familierechtelijke dossiers: de socialezekerheidsrechtelijke aspecten

Sessie 23. Aannemings- en bouwpromotieovereenkomsten: recente tendensen
of
Sessie 24. Het belang én het gevaar van boilerplate provisions (de varia bepalingen die zich klassiek achteraan in een overeenkomst bevinden)

Juristendagen2014-3WAAROM HEBT U GEKOZEN VOOR EEN FORMULE MET DRIE DAGEN DIE NIET AANEENSLUITEN, MAAR ZELFS GESPREID OVER TWEE WEKEN VALLEN?
Oorspronkelijk waren de drie Juristendagen in één week gepland: dinsdag, woensdag en donderdag. Heel wat deelnemers willen de drie dagen volgen, maar vonden het een hinderpaal dat ze daardoor drie opeenvolgende dagen niet op kantoor konden zijn. Om daaraan tegemoet te komen, hebben we de drie dagen gespreid.

SINDS 2008 ZIJN ER HEEL WAT SOORTGELIJKE INITIATIEVEN OP DE MARKT GEKOMEN, DIE SOMS HEEL STERK AANLEUNEN BIJ HET CONCEPT VAN DE JURISTENDAGEN. HOE ONDERSCHEIDEN DE JURISTENDAGEN ZICH VAN DIE KOPIEËN?
Inderdaad, de voorbije jaren is het concept door verschillende organisatoren gekopieerd. Maar omdat De Juristendagen zo’n sterk imago hebben en de kwaliteit (zowel qua programma, locaties, organisatie) ver boven die andere initiatieven uitsteekt, slagen we er elk jaar opnieuw in het kruim qua docenten te programmeren en ook de meeste deelnemers aan te trekken, zodat we onbetwist de marktleider blijven. Het is als Virgin Cola: échte kenners kozen voor de echte Cola en Virgin Cola is van de markt verdwenen.

Bestudeer rustig eens het hele programma van De Juristendagen en schrijf u in. 

Gepubliceerd op 28-07-2014

  86