Dit was justitie in 2014

000020695112 21 procent credit hanshgmb.jpgJanuari

Voorlopige hechtenis kan nu ook met een enkelband worden uitgezeten.

Advocaten moeten btw innen voor hun diensten.

De HRJ komt met zijn audit over de werking van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. De voorzitter en de onderzoeksrechters krijgen een veeg uit de pan.

André Alen is de nieuwe voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

De gerechtsdeurwaarders hebben een nieuw statuut.

De Raad van State wordt hervormd.

Het eenheidsstatuut voor werknemers wordt van kracht. Alle verschillen tussen arbeiders en bedienden zijn daarmee echter niet weggewerkt.

Yves Kreins is de nieuwe eerste voorzitter van de Raad van State.

De 15 procent roerende voorheffing en de vrijstelling tot 1.900 euro op spaarboekjes vinden geen genade bij het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie respectievelijk.

wvv_turtelboom_0005_comp.jpgFebruari

Minister van Justitie Turtelboom wil assisenzittingen in de gevangenis kunnen organiseren, evenals zittingen van de raadkamer en de KI. Advocatuur en magistratuur zijn not amused .

De bemiddeling in strafzaken bestaat 20 jaar.

De euthanasiewet wordt uitgebreid naar minderjarigen.

Maart

TPR viert zijn 50ste verjaardag.

Magistraten testen de nieuwe gevangenis in Beveren.

Het nieuwe decreet intergrale jeugdhulp gaat van start.

Er wordt een wet op class actions ingevoerd.

Jean De Codt wordt de nieuwe eerste voorzitter van het Hof van Cassatie.

WVV-vandenbruwaene pg atwerpen-004-small.jpgApril

Het juridische lanschap is hertekend. Sleutelwoorden: schaalvergroting, mobiliteit van magsitraten en meer autonomie.

De federale klokkenluidersprocedure treedt in werking.

De Hoge Raad voor de Justitie is in een audit streng voor de beleidsplannen van de korpschefs van eerste aanleg, en vindt de uitvoering van de plannen gebrekkig.

Er wordt een strafuitvoeringsonderzoek, met SUO-magistraten, ingevoerd. Dat moet een effectievere inning van strafrechtelijke boetes mogelijk maken.

Het Hof van Justitie draagt de dataretentierichtlijn ten grave.

Patrick Vandenbruwaene is de nieuwe PG van Antwerpen. Bruno Luyten is het nieuwe hoofd van het hof van beroep. In Brussel is Johan Delmulle de nieuwe PG.

Mei

In Gent wordt het eerste Forensisch Psychiatrisch Centrum officieel geopend.

De Kamer neemt een wet aan die de achternaamkeuze van ouders voor hun kinderen uitbreidt. Die wordt in juni, veel sneller dan verwacht, van kracht.

Dominique.pngJuni

Het nieuw consulair wetboek treedt in werking.

Dominique Matthys wordt verkozen tot nieuwe voorzitter van de OVB.

De nieuwe tuchtrechtbanken voor magistraten en gerechtspersoneel gaan van start.

van eeckhaut.jpgJuli

De Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut overlijdt onverwacht op vakantie.

Maggie De Block wordt even waarnemend minister van Justitie.

De Hoge Raad voor de Justitie start een audit over de werking van de rechtbank in Brussel. 

Augustus

In de nieuwe gevangenis van Leuze komen de eerste gedetineerden aan.

September

De jeugd- en familierechtbanken beginnen met hun werkzaamheden.

France Blanmailland is de nieuwe voorzitter van de HRJ.

In Antwerpen gaat het grote terrorismeproces tegen Sharia4Belgium van start. Een aantal beklaagden vechten in Syrië.

Minister_Geens.jpgOktober

Koen Geens wordt de nieuwe minister van Justitie. Hij mag al meteen gaan besparen op zijn overheidsdienst.

November

Een algemeen hoofddoekenverbod voor leerlingen in het GO kan niet zomaar. Dat beslist de Raad van State.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum en het Federaal Migratiecentrum schieten uit de startblokken. Matthias Storme is een van de bestuursleden.

Het eerste echte College van de hoven en rechtbanken is verkozen. Voorzitter is Jean-Louis Desmecht.

Het Vlaamse omgevingsvergunningsdecreet is er.

Gerechtelijke experts geven er de brui aan wegens onbetaalde facturen.

December

In Antwerpen gaan 46 drugsverdachten vrijuit wegens procedurefouten.

Het Hof van Cassatie verwerpt een wrongful life vordering.

De Wet-Major sneuvelt bij het Hof van Justitie in Luxemburg.

Gepubliceerd op 29-12-2014

  67