Directiecomité Nationale Kamer van Notarissen gedeeltelijk hernieuwd

Ieder jaar wordt het Directiecomité van de Nationale Kamer van Notarissen gedeeltelijk hernieuwd. Telkens op 1 september gaan minstens 2 nieuwe leden aan de slag. Dat is dit keer niet anders. Op 1 september 2016 zijn Danielle Duhen (notaris in Sint-Agatha-Berchem) en Peter Verstraete (notaris in Roeselare) gestart als adviseur.  Laure Lemmens

Thierry Van Sinay (WVV)Zij vervangen Serge Babusiaux (notaris in Binche) en Jan Verreth (notaris in Lier) die dit jaar werden aangesteld als verslaggever. De vorige verslaggevers Catherine Poncelet (notaris in Rebecq) en Guy Verlinden (notaris in Heusden-Zolder) maken dus geen deel meer uit van het Directiecomité. 

Voor penningmeester Guy Jansen (notaris in Leuven) en secretaris Marc Henry (notaris in Andenne) verandert er dus niets. Zij behouden hun post. Dat geldt trouwens ook voor voorzitter Thierry van Sinay (notaris in Meerbeke) en vice-voozitter Vincent Dapsens (notaris in Marchin). Zij kregen op 1 september 2014 een mandaat van 3 jaar. Het loopt dus nog tot 1 september 2017. Tenzij er tussentijdse verkiezingen plaatsvinden. Het voorzittersmandaat en dat van de vice-voorzitters zijn in elk geval niet onderworpen aan de regel van de ‘jaarlijks gedeeltelijke hernieuwing’. Een regel die trouwens in 2003 werd ingevoerd om ‘de continuïteit van het beheer te garanderen’. 

Samengevat, sinds 1 september 2016 bestaat het Directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen uit:

  • voorzitter: Thierry Van Sinay;
  • vice-voorzitter: Vincent Dapsens;
  • penningmeester: Guy Jansen;
  • secretaris: Marc Henry;
  • verslaggevers: Serge Babusiaux en Jan Verreth;
  • adviseurs: Danielle Duhen en Peter Verstreate.

 Samen zorgen ze voor het dagelijks beheer van de Nationale Kamer. Ze bereiden de beslissingen van de kamer voor en voeren ze uit. De Nationale Kamer zelf staat onder meer in voor het vaststellen van de algemene regels inzake deontologie en het vaststellen van een algemeen kader waarbinnen de bevoegdheden van de genootschappen worden uitgeoefend, alle geschikte maatregelen te nemen tot nakoming van de verplichtingen die uit de beroepsaansprakelijkheid van de notarissen voortvloeien, aan de kamers noodzakelijke of nuttige aanbevelingen doen inzake tucht, minnelijke schikkingen tot stand te brengen, algemene regels vast te stellen inzake de stage en inzake de boekhouding. 


 

Gepubliceerd op 05-09-2016

  315