Digitale research is een houvast tijdens Covid-19 crisis

In het verlengde van het “Future Ready Lawyer” rapport voerde Wolters Kluwer een internationaal onderzoek uit omtrent de impact van Covid-19 op de juridische sector. In dit artikel bespreken we de impact op de business van advocaten en hun intentie tot investering in digitale research. We laten enkele advocaten zelf aan het woord. U leest hieronder hun interessante inzichten.

Gepubliceerd op 22-12-2020

Economische impact en kostenoefening

covid-beeld

Uit het Covid-19 onderzoek blijkt dat 22% van de advocaten menen dat Covid-19 hun business negatief zal beïnvloeden. De grote meerderheid kan geen duidelijke uitspraak doen over de impact, of ziet een status-quo. 10% voorziet zelfs een groeiscenario.

38% van de advocaten plant om op korte termijn hun kostenbasis te optimaliseren. In deze groep vinden we zowel advocaten die een negatief groeiscenario voorspellen als degene die hier eerder neutraal in blijven of zelfs groei zien.

Digitale research

15% van de advocaten geeft aan dat hun investering in digitale research in de komende 12 maanden zal toenemen, dit met een groeivoet van voornamelijk 11-20% of 21-30%. Slechts 7% van de advocaten voorziet een daling. Voor 37% van de advocaten blijven de investeringen in digitale research gelijk.

Qua impact op de business denkt de meerderheid van de advocaten meer aan een status-quo of kan men nog geen richting aangeven. Indien dit wel het geval is, is deze eerder negatief. Indien men zijn investeringen in digitale research in een bepaalde richting ziet evolueren, overheerst de positieve richting. De plaats die digitale research verworven heeft in het nieuwe normaal lijkt hier niet vreemd aan.

  610