De Potpourri II-wet gewikt en gewogen

Jos DecokerHet Tijdschrift voor Strafrecht (T.Strafr.) biedt snel een bevattelijk overzicht van de voornaamste aspecten van de Potpourri II-wet. Jos Decoker, mede-auteur en editor van dit overzicht, schreef volgende korte toelichting bij dit themanummer.

Op 19 februari 2016 verscheen de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie in het Belgisch Staatsblad. De wet zal wellicht verder door het leven (blijven) gaan als de Potpourri II-wet. Deze geurige benaming mag echter niet misleiden wat de draagwijdte van bepaalde wijzigingen betreft die deze nieuwe wet met zich meebrengt.


Van punctuele tot (zeer) ingrijpende maatregelen

Naast een aantal punctuele maatregelen, brengt de Potpourri II-wet toch aardig wat fundamentele wijzigingen aan het straf(proces)recht aan. Om er maar enkele te noemen, de mogelijkheid om misdaden te correctionaliseren wordt veralgemeend; er werd gesleuteld aan de gemeenschapsgerichte straffen (het elektronisch toezicht, de werkstraf en de probatiestraf) en aan de probatiewet; de blijvende ongeschiktheid wordt als verzwarende omstandigheid vervangen door de verzwarende omstandigheid van een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid van meer dan vier maanden, de mini-instructie aan de onderzoeksrechter wordt uitgebreid zodat ook een huiszoekingsbevel via deze weg kan worden gevraagd, er worden dwingende conclusietermijnen in strafzaken ingevoerd en ook een nieuwe procedure van voorafgaande erkenning van schuld (guilty plea), ook zijn er belangrijke wijzigingen voor zowat alle rechtsmiddelen (verzet, hoger beroep en cassatie) en de beraadslagingsregels voor de assisenprocedure werden hervormd, ...


Een bevattelijk overzicht

De meeste van deze nieuwe bepalingen treden onmiddellijk in werking op 29 februari of 1 maart 2016. Het Tijdschrift voor Strafrecht wil zijn lezers met dit nummer daarom snel een bevattelijk overzicht geven van de voornaamste aspecten van de Potpourri II-wet. Geschreven in een vlotte tekst geven Lore Gyselaers, Peter Hoet, Jurgen Coppens, Jos Decoker, Frederic Vroman, Maarten Vandermeersch, Tom Decaigny, Tom Bauwens, Catherine van de Heyning, Bart De Smet, Geert Schoorens, Bart Meganck, Hans Van Bavel, Elisabeth Baeyens, Ivo Mennes en Jürgen Millen een overzicht van de voornaamste bepalingen van deze Potpourri II-wet met hun eerste persoonlijke bedenkingen. Achteraan dit themanummer bevindt zich ook een vergelijkingstabel tussen de oude en nieuwe wetsbepalingen en een voorbeeld van het grievenformulier dat voor het aantekenen van hoger beroep kan worden gebruikt.Bron: BAEYENS, E., BAUWENS, T., COPPENS, J., DECAIGNY, T., DECOKER, J. (ed.), DE SMET, B., GYSELAERS, L., HOET, P., MEGANCK, B., MENNES, I., MILLEN, J., SCHOORENS, G., VAN BAVEL, H., VAN DEN HEYNING, C., VANDERMEERSCH, M. en VROMAN, F., "De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri II), gewikt en gewogen", T.Strafr. 2016.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Strafrecht (T.Strafr.). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Strafrecht (T.Strafr.), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de Potpourri II-wet.


Gepubliceerd op 23-03-2016

  532