DAOR lunchcauserie: GDPR in de praktijk voor advocaten

Op deze informele lunchcauserie van DAOR wordt dieper ingegaan op de praktische toepassing van GDPR voor advocaten.

Gepubliceerd op 20-09-2019

jn2357-daor-studiedagen-eml-eloqua-header-540x212

Meer dan een jaar geleden vond met GDPR een flinke verschuiving plaats in de manier waarop we met (klanten/burger-)gegevens omgaan. Maar, vanuit de praktijk blijkt dat er nog steeds heel wat onduidelijkheden en vragen zijn over de concrete toepassing ervan. Op deze informele lunchcauserie van DAOR gaan we dieper in op de praktische toepassing van GDPR en overlopen we de verschillende stappen die u, als advocaat, moet nemen om in regel te zijn met de Europese privacyregels.

Het programma vertaalt zich in een concreet actieplan, zodat u onmiddellijk stappen kan ondernemen.

Programma

Analyse van de huidige situatie
Eerst inventarisatie van de inrichting
  • Welke gegevens worden door uw kantoor verwerkt en met welk doel ?
  • Waar en hoe worden deze gegevens opgeslagen, wie heeft er toegang toe, wat zijn de bestaande beschermingsmaatregelen?
Opstelling van een eerste versie van het register van de verwerkingsactiviteiten en vaststelling van gebrek aan overeenkomstigheden.
De belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden:
  • In welke hoedanigheid verwerkt het kantoor (en zijn advocaten) de gegevens?  
  • Moet er een DPO worden aangesteld?
  • Hoe kan het beroepsgeheim en de rechten van de betrokken personen worden verwoord?
  • Welke maatregelen zijn nodig om de veiligheid van de gegevens te waarborgen?
Conclusie met aansluitende vragenronde.

Praktische informatie

  470