College van PG’s stelt jaarstatistieken 2009-2014 voor

AnitaHarrewynDe instroom van strafzaken op de correctionele parketten daalde tussen 2009 en 2014 met 6 procent. De daling is vooral opmerkelijk vanaf 2012, en nog meer in 2014. De totale instroom daalde op vijf jaar van 702.699 naar 681.996 zaken. Dat blijkt uit cijfers van het College van Procureurs-generaal. De daling heeft volgens het College te maken met de autonome politionele afhandeling van pv’s en het striktere beleid van de procureurs, waarbij pv’s zonder meerwaarde niet behandeld worden. Ook wordt er meer ingezet op alternatieve afhandeling van zaken. PG Anita Harrewyn: ‘We moeten met minder mensen beter werken, dus zoeken we naar oplossingen voor de problemen die zich stellen.’


 

Ondanks de algemene daling was er tussen 2009 en 2014 een opvallende stijging in de zaken over volksgezondheid (+100 procent, onder andere vervolgingen over het rookverbod), informaticabedrog (+50 procent), milieu (+36 procent) en financiële aangelegenheden (+9 procent). In die laatste categorie daalde het aantal dossiers over fiscale fraude wel met 17 procent. De daling was er vooral in zaken over vernielingen, beschadigingen en brandstichting (-36 procent) en slagen en verwondingen (-11 procent).

De instroom schommelt sterk afhankelijk van het gerechtelijk arrondissement. Zo zag het parket van Tongeren het aantal zaken tussen 2009 en 2014 met 10 procent stijgen. Het parket van Turnhout werd in die periode dan weer geconfronteerd met een daling van 39 procent. Het parket van Brussel tekende op zes jaar een daling van 16 procent op. Volgens de procureur-generaal van Brussel, Johan Delmulle, handelt de politie meer autonoom af, zijn er meer vereenvoudigde processen-verbaal (die worden niet doorgespeeld aan de parketten, nvdr), en ook meer administratieve sancties. Delmulle concludeert daaruit niet dat de criminaliteit in Brussel daalt.

Het aantal strafzaken dat jaarlijks door de correctionele parketten wordt afgesloten, evolueert min of meer gelijk met de evolutie van de instroom. Tussen 2009 en 2014 lag de uitstroom van de correctionele parketten lager dan de instroom, met uitzondering van 2012. Het aantal zaken dat werd afgesloten via een zondergevolgstelling nam tussen 2010 en 2014 met 8 procent af, na een toename tussen 2009 en 2010. Slecht nieuws is wel dat in 2014 53 procent meer zaken zonder gevolg werden gesteld vanwege te weinig recherchecapaciteit: vooral in complexe, gespecialiseerde dossiers kampt zowel de politie als de magistratuur met tekorten. Volgens procureur-generaal Delmulle hebben de toegenomen mobiliteit en specialisatie van magistraten wel enig soelaas gebracht, maar zijn daarmee zeker niet alle problemen opgelost.

Opvallend is dat sinds 2014 de kloof tussen in- en uitstroom groter werd: ook het aantal handende zaken is in 2014 weer beginnen stijgen. Volgens procureur-generaal van Antwerpen Patrick Vandenbruwaene begint het personeelstekort bij justitie zich duidelijk te profileren.

Gepubliceerd op 08-04-2015

  93