CEPANI en bMediation gaan samenwerken

Cepani-bMediationCEPANI en bMediation hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Door samen te werken willen beide organisaties actief bijdragen tot een doorbraak van duurzame effectieve methodes van geschillenbeslechting in burgerlijke en commerciële zaken. Zowel bMediation als CEPANI onderschrijven daarmee het plan van de Minister van Justitie om onder meer bemiddeling een volwaardige plaats te doen verwerven in het Belgische justitielandschap.

Pierre Schaubroeck, voorzitter bMediation: “CEPANI en bMediation zijn belangrijke actoren op het gebied van de buitengerechtelijke geschillenbeslechting. CEPANI legt zich in hoofdzaak toe op arbitrage, terwijl bMediation zich op bemiddeling concentreert. Een samenwerking tussen beide organisaties ligt dan ook voor de hand.”

Dirk De Meulemeester, voorzitter CEPANI: “De samenwerking is het samenbrengen van expertise en is een belangrijke stap om de versplintering in het landschap van buitengerechtelijke geschillenbeslechting te remediëren.”

Hun samenwerking zal zich onder andere uiten in informatie en overleg over wetgevende initiatieven en over lezingen, colloquia, studiedagen en opleidingen. Zo organiseerden bMediation, het Instituut voor bedrijfsjuristen en CEPANI voor het eerst samen de jaarlijkse Business Mediation Summit op 26 januari 2017.

Beide organisaties behouden hun eigen structuren en hun bestaande samenwerkingsverbanden, maar zullen zich voortaan samen inzetten voor de realisatie van een waarachtige cultuur van duurzame geschillenbeslechting in België. Ze staan evenzeer open voor samenwerking met andere organisaties die deze doelstelling van algemeen belang nastreven.

Gepubliceerd op 30-01-2017

  103