Bram Vandromme: ‘We zien een grote terugval in instroom van zaken’

Uit De Juristenkrant nr. 412 van 24 juni 2020

Hoe zijn de advocaten omgegaan met de coronacrisis? En zijn ze stilaan bekeerd tot technologie, nu we allemaal vanuit ons kot moe(s)ten werken? We vroegen het aan advocaat Bram Vandromme, bestuurder bij de West-Vlaamse orde, en met zijn bedrijf Togbat een innovator voor advocaten.

U leest hieronder een aantal quotes uit het interview.

Gepubliceerd op 25-06-2020

Ruth Boone

[...]

‘Advocaten hollen nog altijd en ondertussen alweer van rechtbank naar rechtbank om dingen af te spreken die schriftelijk kunnen gebeuren. Ook niet elk dossier moet gepleit worden, er kan daar heel veel flexibiliteit in komen. Ik denk, en dat heb ik ook opgevangen vanuit de verschillende bevragingen die we hebben gedaan, dat de mogelijkheden die de laatste maanden zijn ontstaan, bij veel advocaten de ogen hebben geopend. Terwijl het al jaren duidelijk is dat heel veel verplaatsingen, naar de rechtbank of naar cliënteel, nutteloos zijn, of toch minstens op een andere manier even nuttig kunnen zijn.’

Bram Vandromme
(c) Wouter Van Vaerenbergh

Toch vinden veel advocaten dat ze zelfs de meest minieme zaak moeten kunnen pleiten.

‘Ik snap dat ook, het is een inkomstenbron voor een advocaat. Als je morgen zou zeggen ‘we schaffen de pleidooien af’, veel advocaten zouden dat in hun portefeuille voelen.’

‘Ik denk dat daar nuance nodig is. Een pleidooi kan belangrijk zijn, maar in veel gevallen is het dat minder. Het is aan een rechter om dat te bepalen, of aan partijen als ze dat willen. Ik denk dat flexibiliteit heel belangrijk is. Er moet een palet aan mogelijkheden zijn waarbij je per dossier kan bepalen of een pleidooi nodig is, of dat partijen kunnen volstaan met een schriftelijke procedure.’

[...]

Ik onthoud vooral dat e-mail stilaan zijn intrede zou mogen doen bij justitie.

‘Ja, maar we moeten niet te positief zijn. De situatie van digitalisering binnen de advocatuur is nog altijd dramatisch. Uit een bevraging van de balie West-Vlaanderen is gebleken dat een op vier advocaten nog altijd niet met software voor dossierbeheer werkt. Een op vier heeft ook geen website. Hoeveel kantoren werken nog altijd met servers en niet met cloudtoepassingen? Hoeveel kantoren zijn papierloos? We hebben nog zoveel stappen te zetten. Gdpr-gewijs zijn velen niet in orde, hetzelfde met de cyberbeveiliging van kantoren. Ik hou mijn hart vast. We hebben nu net met onze balie een verzekering afgesloten om onze advocaten te verzekeren tegen hacking, maar in die voorwaarden is bepaald dat je voldoende beveiliging moet hebben. Ik weet niet of dat het geval is in de meeste kantoren.’

‘Maar het is goed dat in de coronacrisis advocaten en justitie hebben leren e-mailen… Wij hebben in samenspraak met de actoren van justitie alle emailadressen van alle actoren binnen de korpsen in West-Vlaanderen online kunnen zetten. Dat is een enorme stap. In 2020.’

Zal het er ook niet toe leiden dat wie al een voorsprong had op technologisch gebied, die voorsprong verder zal vergroten?

  802