Betalingsdiensten

Reinhard SteennotOmdat bij de invoering van het Wetboek van Economisch Recht de Wet Betalingsdiensten in dit wetboek geïntegreerd werd, was de tijd rijp voor een actualisering van de bestaande commentaar in de losbladige uitgave 'Overzicht artikelsgewijze commentaar financieel recht'. Reinhard Steennot zorgde voor deze actualisering en schreef een bijdrage over betalingsdiensten. Hierna vindt u een samenvattend tekstje van deze publicatie.

Bij de invoering van het Wetboek van Economisch Recht (WER) werd ervoor geopteerd om ook de Wet Betalingsdiensten in het WER te integreren, meer bepaald in Boek VII dat betrekking heeft op betalings- en kredietdiensten. Hoewel de bepalingen uit Boek VII hoofdzakelijk een kopie vormen van de regelen in de Wet Betalingsdiensten en slechts op enkele punten de regeling inhoudelijk wijzigen, was de tijd rijp voor een actualisering van de bestaande commentaar. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de recente rechtspraak, alsook aan recente adviezen van het Bemiddelingscollege voor de financiële sector. Verder treft men in Boek VII ook de vernieuwde regelen inzake de basis-bankdienst aan. Ook deze maken het voorwerp uit van een commentaar.De auteur is docent aan de UGent.

Vindplaats: Overzicht Artikelsgewijze Commentaar Financieel Recht (OHRF)

De volledige tekst vindt u in Artikelsgewijze Commentaar Financieel Recht (OHRF). Klik hier voor meer informatie over Artikelsgewijze Commentaar Financieel Recht (OHRF), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over betalingsdiensten.


Gepubliceerd op 23-09-2015

  214