Besparen op gerechtskosten doe je zo

In budgettair krappe tijden telt elke eurocent, en moeten magistraten elke eurocent tellen. Om die oefening nog beter te doen, moeten ook de korpschefs (of afdelingsvoorzitters), hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van de parketten vanaf dit jaar een opleiding gerechtskosten volgen bij het IGO. Los van die opleiding kunnen magistraten al enkele jaren een beroep doen op de forensisch adviseurs van het NICC. Zij begeleiden de onderzoeksrechters en parketmagistraten bij het voeren van hun onderzoek, zodat geen onnodige kosten worden gemaakt bij het sporenonderzoek. Daarnaast zijn ze de schakel die onderzoekers en wetenschappers van het NICC verbindt en de communicatie tussen hen vergemakkelijkt. De Juristenkrant sprak met twee van hen: Karolien Van Dijck en Laetitia Heudt. ‘Het is niet de bedoeling dat wij het onderzoek overnemen.’ 

Ruth Boone

Dit zijn een aantal quotes uit het artikel. Het volledige interview kunt u lezen in De Juristenkrant van 13 januari 2016 of via Jura. 

[...]

‘We zagen dat er soms communicatieproblemen ontstaan tussen de wetenschappers van het NICC en de justitiële diensten, zoals onderzoeksrechters en parketmagistraten. Daarom is het NICC in 2010 met een proefproject begonnen waarbij forensisch adviseurs die missing link invullen. [...]'

[...]

‘De communicatie tussen onderzoekers en magistraten enerzijds en de deskundigen anderzijds is cruciaal. Deskundigen weten niet altijd wat ze nu precies moeten onderzoeken, bijvoorbeeld omdat de vraag van de magistraten te algemeen gesteld is, of onvoldoende duidelijk. Als een parketmagistraat om een biologisch sporenonderzoek vraagt, moeten we bijvoorbeeld duidelijk weten welk soort sporen we moeten zoeken: trek- of bijtsporen, sporen die aangeven of de trui gedragen werd… Van de andere kant worden deskundigen ook niet altijd begrepen door magistraten. Daarom zijn de forensisch adviseurs in het leven geroepen. Het is makkelijker voor magistraten om een aanspreekpunt te hebben.’

[...]

Het hele proces is bedoeld om de ballast eruit te halen, en geld te besparen. ‘De grootste kostenbesparing zien we bij DNA-onderzoek. DNA-onderzoek is een krachtig middel, met DNA kun je veel, maar niet alles. Je kunt vaststellen dat iemand iets heeft aangeraakt, maar niet welke handeling hij heeft gesteld.’

[...]

De forensisch adviseurs ondergaan net als andere actoren bij justitie de problemen waarmee de overheidsdienst kampt. Het gebrek aan informatisering is, hoe kan het ook anders, een van de belangrijkste. ‘In Brussel kunnen de dossiers via JustScan elektronisch worden bekeken, in Doornik zijn de dossiers ook ingescand en elektronisch raadpleegbaar, maar dat is niet in alle gerechtelijke arrondissmenten van het land het geval. Soms moet alles uitgeprint worden, en met de post verzonden.’

[...]

Dit zijn een aantal quotes uit het artikel. Het volledige interview kunt u lezen in De Juristenkrant van 13 januari 2016 of via Jura. 

Gepubliceerd op 14-01-2016

  144