Beroep van deurwaarder vervrouwelijkt geleidelijk

VervrouwelijkingDe eerste editie van het vergelijkend examen voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders leverde de opvallende vaststelling op dat het beroep van gerechtsdeurwaarder steeds vrouwelijker wordt. Van de Nederlandstalige deelnemers is drie kwart een vrouw, van de Franstalige deelnemers is dat de helft. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2014 van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB). Toch is er nog wat weg af te leggen, want België telt in totaal 556 gerechtsdeurwaarders, en slechts 15 procent, of één op de zeven, is een vrouw.


'Een vernieuwd statuut, een versterkte focus op hun maatschappelijke rol en kwaliteitsvolle dienstverlening én de oprichting van het kenniscentrum SAM-TES zetten de gerechtsdeurwaarders eens te meer op de kaart', zegt Marc Brackeva, voorzitter van de NKGB. 'Bovendien hebben we met onze positie als koploper op de digitale snelweg de hefbomen naar de toekomst in handen.'


De NKGB zal samen met het kenniscentrum, de Conferentie van de Vlaamse Gerechtsdeurwaarders, de Union Francophone des Huissiers de Justice en de Nationale Vereniging van Kandidaat- Gerechtsdeurwaarders en Stagiairs de rol van digitale katalysator en maatschappelijk betrokken justitie-actor verder op zich nemen in verschillende dossiers zoals de e-betekening, de uitbreiding van het CBB (het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, nvdr) en een meer efficiënte toegang tot het kadaster en het bankenregister. 'Het zijn toekomstgerichte en maatschappelijke projecten waaronder de NKGB voluit haar schouders wil zetten', aldus de NKGB.


'Door de vinger aan de pols te houden slagen de gerechtsdeurwaarders erin actueel te blijven', schrijft de voorzitter in zijn voorwoord bij het Jaarverslag 2014. 'De nieuwe benoemingsprocedure en een vernieuwd tuchtrecht zorgt voor een objectivering van het statuut en garandeert een kwalitatieve dienstverlening. De NKGB gaat actief de dialoog aan met de samenleving om de gerechtsdeurwaarder positief in de kijker te zetten en te werken aan een hernieuwde vertrouwensband tussen justitie en de burger.'


Voor wie van cijfers houdt en graag jaargegevens bijhoudt, nog dit getal voor 2014: er werd door de deurwaarders in totaal voor 363,5 miljoen euro aan directe belastingen en btw geïnd via het geïnformatiseerd betalingssysteem. (BELGA)

Gepubliceerd op 19-06-2015

  84