Bemiddeling

LANCKSWEERDT EricEric Lancksweerdt staat stil bij de vraag waarom juristen (meer) zouden opteren voor bemiddeling. De redenen om te kiezen voor bemiddeling kunnen verder gaan dan een aantal praktische en pragmatische voordelen van bemiddeling. Deze redenen hebben te maken met fundamentele vernieuwingen in de juridische wereld, de wezenlijke behoeften van mensen en diepgaande verschuivingen in de maatschappij. Zijn bijdrage verscheen in afl. 341 van 4 mei 2016 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.


Waarover gaat deze bijdrage?


Juristen kunnen uiteenlopende redenen hebben om te kiezen voor bemiddeling. Praktische en pragmatische redenen springen daarbij direct in het oog. Denk maar aan het sneller en goedkoper oplossen van conflicten. Maar er zijn nog andere redenen, die meestal minder aandacht krijgen:

 • bemiddeling laat toe om in te spelen op fundamentele vernieuwingen in de rechtspraktijk;
 • zij komt beter tegemoet aan wezenlijke behoeften van mensen;
 • zij sluit aan bij diepgaande verschuivingen in de samenleving.


Die redenen worden in deze bijdrage in de verf gezet.

Bredere en meer veelzijdige dienstverlening jurist

Binnen de rechtspraktijk tekenen zich fundamentele evoluties af. Bij het oplossen van conflicten wordt gestreefd naar:

 • meer samenwerking en behoud van de relatie;
 • meer zeggenschap van de betrokkenen;
 • meer aandacht voor de werkelijke belangen;
 • oplossing van het werkelijke probleem;
 • oplossing op maat;
 • ruimte voor emotionele en menselijke kwesties.


Bemiddeling biedt mogelijkheden om hier op in te spelen. Zij past binnen een ruimere taak- en rolopvatting van de jurist.

Bemiddeling speelt in op behoeften van mensen en noden van de samenleving

Dankzij bemiddeling:

 • kunnen mensen veranderen, en daardoor ook de probleemsituaties;
 • kan ethisch handelen worden gestimuleerd;
 • kan worden tegemoet gekomen aan de maatschappelijke behoefte om op een constructieve manier te leren omgaan met individualisme en diversiteit;


Tot besluit

Om bemiddeling meer ingang te laten vinden dient niet alleen de kennis van het 'wat' en het 'hoe' van de bemiddeling te worden verdiept. Even belangrijk is het om in te zien waarom bemiddeling een veelbelovende en zinvolle piste is.
De auteur is hoofddocent (Universiteit Hasselt) en praktijkassistent (Universiteit Antwerpen).

Bron: Eric LANCKSWEERDT, “Bemiddeling. Waarom zouden juristen er (meer) voor opteren?”, NjW 2016, afl. 341, 314-328.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Eric Lancksweerdt in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over bemiddeling.


Gepubliceerd op 04-05-2016

  86