Bedrijfsjuristen willen Europees statuut

obrazek.jpgDe European Company Lawyers Association (ECLA) wil dat de vertrouwelijkheid van adviezen van bedrijfsjuristen en hun onafhankelijkheid in heel Europa wordt gegarandeerd. Nu is de situatie in elk land van de EU anders, en dat tast volgens de ECLA de concurrentiepositie van ondernemingen aan. De organisatie heeft over de kwestie een witboek geschreven.


In België wordt de onafhankelijkheid en de vertrouwelijkheid van adviezen van bedrijfsjuristen gegarandeerd door  artikel 5 van de wet op het IBJ. Ook Spanje en Duitsland garanderen die confidentialiteit. Op Europees niveau wordt die bescherming echter niet erkend in mededingingszaken. Dat bleek nog uit het arrest van het Hof van Justitie in de Akzo Nobel-zaak (2010).
De ECLA wil daarin verandering brengen, door op Europees niveau voor een bescherming te pleiten. Philippe Coen (foto), editor van het witboek: 'Als juridische adviezen niet beschermd worden door de vertrouwelijkheid, zoals dat bij advocaten het geval is, kunnen die achteraf in en onderzoeksprocedure door de gerechtelijke instanties tegen het bedrijf gebruikt worden. Hierdoor kunnen bedrijfsjuristen in de praktijk zeer moeilijk onafhankelijk advies uitbrengen zonder zichzelf en hun werkgever in de voet te schieten. Aan die zelfcensuur moet paal en perk gesteld worden.' Hij wijst er op dat de bescherming van de onafhankelijkheid niet tot doel heeft om zaken te verdoezelen, maar in tegendeel nodig is om de steeds complexere wetgeving correct toe te passen. Daarvoor moeten bedrijven verschillende scenario s juridisch kunnen onderzoeken en toetsen aan hun wettelijkheid.
Volgens Hugues Delescaille van het IBJ toont de situatie in België aan dat het mogelijk is om een compromis te vinden tussen de belangen van de wetgever en die van de bedrijven op het vlak van de bescherming van de onafhankelijkheid van bedrijfsjuristen.
Tijdens een rondetafel naar aanleiding van de voorstelling van het witboek vroeg oud-stafhouder Jean-Pierre Buyle zich af of er niet gedacht moet worden aan één statuut voor juridische beroepen (advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen).

Het witboek Company Lawyers: independent by design is kosteloos verkrijgbaar bij het Instituut voor Bedrijfsjuristen of digitaal via de app Lexis®.Kiosque.

Gepubliceerd op 02-12-2014

  62