Bedrijfsjuristen vs. advocaten: great (digital) expectations

Justitie en de digitalisering, daar is de voorbije tijd heel wat inkt over gevloeid. Van pessimistische berichtgeving over de analoge manier van werken in ons land, tot hoera-berichten over de eerste digitale zittingen: we hebben ze allemaal zien voorbijkomen. Maar als we verder kijken dan justitie alleen, rijst de vraag: hoe staat de juridische sector er nu voor, na de coronacrisis? Hoe gaan organisaties gedijen in de nieuwe realiteit? En geldt die dan voor iedereen, of kijken bedrijfsjuristen en advocaten toch anders naar de zaken?

Gepubliceerd op 03-09-2020

Veranderen is moeilijk, voor iedereen

Juristen verwachten dat hun organisaties de komende drie jaar onder druk komen door bepaalde trends. Die zijn: 

  • toenemend belang van legal tech – 76%;
  • noodzaak om aan de veranderende verwachtingen van klanten en leidinggevenden te voldoen – 74 %;
  • nadruk op verbeterde efficiëntie en/of productiviteit – 73%;
  • vermogen om talent aan te werven en te behouden – 73%;
  • omgang met de toegenomen hoeveelheid informatie en de complexiteit ervan – 72%.

Als we echter naar het algemene plaatje kijken, zien we een aanzienlijke kloof tussen de trends enerzijds en hoe klaar de sector is om ermee om te gaan anderzijds. Minder dan een derde van de respondenten verklaarde heel goed voorbereid te zijn om op ieder van die trends in te pikken. Een voorbeeld: het toenemende belang van legal tech mag dan wel de belangrijkste trend zijn met 76%, slechts 28% van de respondenten geeft aan er heel goed op voorbereid te zijn. Waarom lijken juridische organisaties zo slecht voorbereid? Voor zowel juridische afdelingen van bedrijven (65%) als advocatenkantoren (53%) blijken de moeilijkheid van change management en de weerstand van leidinggevenden tegen verandering de grootste belemmeringen te vormen voor het doorvoeren van wijzigingen.

Bedrijfsjurist vs advocaat: relatie onder hoogspanning?

Hoewel uit de trends blijkt dat zowel advocaten als bedrijfsjuristen van dezelfde toekomstscenario’s wakker liggen, komt een aanzienlijke kloof tussen beide groepen professionals aan het licht bij verder onderzoek. Dat blijkt uit de algemene klanttevredenheid: slechts 26% van de bedrijfsjuristen is zeer tevreden over hun huidige advocatenkantoor, een kleine 20% is niet of nauwelijks enthousiast over de huidige samenwerking. Frappant is zeker dat, gevraagd naar de criteria waaraan een goede samenwerking moet voldoen, beide groepen de prioriteiten in een precies tegenovergestelde volgorde van belang rangschikken:

 

Bedrijfsjuristen

Advocaten

Technologie gebruiken om de efficiëntie en samenwerking te verbeteren

1

4

Specialisatie

2

3

Doorgedreven inzicht in de klantbehoeften

3

2

Prijs

4

1

  788