Arbitrage: meer dan een alternatief

Maud Piers

Marcel Storme

   Maud Piers 

   Marcel Storme

Henk Snijders

Marte Knigge

M. VanLeyenhorst

   Henk Snijders

   Marte Knigge

   M. Van LeyenhorstMarcel Storme, Maud Piers en Henk Snijders schreven een korte presenterende tekst naar aanleiding van de verschijning van twee overzichten van rechtspraak over arbitrage in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) (afl. 2014/2). Het ene overzicht is geschreven door Maud Piers en Marcel Storme en heeft als titel "Overzicht van Belgische rechtspraak. Arbitrage (2006-2014)". Het andere overzicht is van de hand van Henk Snijders, Marte Knigge en M. Van Leyenhorst. De titel hiervan is "Ontwikkelingen in het Nederlandse arbitragerecht 2001-2013". Hierna volgt de presenterende tekst opgesteld door Marcel Storme, Maud Piers en Henk Snijders.

Het is een gemeenplaats geworden voor te houden dat arbitrage als middel ter oplossing van geschillen meer opgang maakt naarmate de overheidsrechtstraak pruttelt, vnl. ten gevolge van de immense vertraging bij de procedures voor de overheidsrechter. Toch is deze stelling onjuist en moet veeleer gesteld worden dat arbitrage het aangewezen adequaat instituut is om welbepaalde betwistingen te behandelen. Hierbij kan o.m. gedacht worden aan internationale geschillen, betwistingen tussen partijen, die hun relatie intact willen houden of een hoge mate aan geheimhouding nastreven, of ook nog gedingen die een hoge mate aan bijzondere expertise van de rechter vereisen.

There are courses for horses
In dergelijke omstandigheden is de scheidsrechterlijke procedure inderdaad aangewezen. En omdat deze omstandigheden zich veelvuldig voordoen dan voorheen, bloeit de arbitrage nationaal en internationaal. Maar een toename van de arbitrale procedure gaat ook gepaard met de toename van de rechterlijke tussenkomst.

Een LAT-relatie met de rechter
De rechter zal immers bij arbitrale geschillen meermaals verzocht worden om te interveniëren om hand- en spandiensten te verschaffen. Wanneer het scheidsgerecht moeilijk van wal steekt, is de rechter daar om de doorstart te verwezenlijken. En wanneer een partij het moeilijk heeft om zich neer te leggen bij de eindbeslissing van de scheidsrechter(s), kan men zich tot de rechter wenden om de uitvoering van deze beslissing te bekomen. Een en ander verklaart dat de arbitrage pas naar buiten treedt via een dergelijke overheidsrechtspraak. Wij kennen dus eigenlijk het instituut van de arbitrage maar dank zij deze rechtspraak. Daarom is het bijzonder nuttig haar te raadplegen om de ontwikkeling van de arbitrage te volgen.

Overzicht van de rechtspraak
In 2005 besliste het Tijdschrift voor Privaatrecht naast de vele prestigieuze overzichten van de rechtspraak, die het paradepaard van dit tijdschrift zijn, ook een overzicht te bieden van de rechtspraak i.v.m. de arbitrage. Meteen werd uitgekeken naar een Nederlandse collega die tegelijkertijd ook een analyse van de rechtspraak over arbitrage in Nederland zou aanbrengen. Daarvoor werd beroep gedaan op de eminente rechtsgeleerde Henk Snijders, hoogleraar aan de Rechtsfaculteit van Leiden. Voor de Belgische rechtspraak werd de inbreng thans gedaan door Maud Piers, die over arbitrage doctoreerde en doceert aan de Gentse rechtsfaculteit. Naast haar werd Marcel Storme bereid gevonden om zijn medewerking zoals in het vorige overzicht (1989-2005) te verlenen. In nr. 2/2014 verschijnen dus twee overzichten die een gedegen inkijk geven op de jongste ontwikkeling van het arbitrage-instituut in Nederland als in België voor de periode 2006-2014.


Bron:

  • Maud PIERS en Marcel STORME, "Overzicht van Belgische rechtspraak. Arbitrage (2006-2014)", TPR 2014, afl. 2, 859-901.
  • Henk SNIJDERS, Marte KNIGGE en M. VAN LEYENHORST, "Ontwikkelingen in het Nederlandse arbitragerecht 2001-2013", TPR 2014, afl. 2, 903-951.


De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Privaatrecht. Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Privaatrecht, alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Voor meer informatie over het Tijdschrift voor Privaatrecht: www.tpr.be. Op de website van het TPR vindt u ook een online archief van alle afleveringen van het TPR van 1964 tot 1998 in Open Access.

U kunt de tekst van Maud Piers en Marcel Storme integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

U kunt de tekst van Henk Snijders, Marte Knigge en M. Van Leyenhorst integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over arbitrage.


Gepubliceerd op 04-03-2015

  205