Antwerps hof van beroep en arbeidshof starten met e-Deposit-project

Met de steun van minister van Justitie starten het hof van beroep en het arbeidshof in Antwerpen op 16 februari met het e-Deposit-project. Dat maakt het elektronisch overmaken van conclusies en stukkenbundels mogelijk. Als het project positief geëvalueerd wordt, zal het nationaal worden ingevoerd.


De gebruiker wordt via zijn elektronische identiteitskaart geïdentificeerd, zoals bij Tax-on-Web, en krijgt dan automatisch een melding dat de stukken elektronisch werden neergelegd. De FOD Justitie heeft ervoor gezorgd dat de technologie op termijn geïntegreerd kan worden in de softwarepakketten waar advocaten mee werken.


Na het Vaja-project, voor het digitaliseren van vonnissen en arresten, is het e-Deposit-project de tweede stap in de gestage evolutie naar het elektronische dossier. Er staat ook al een derde project in de steigers voor de digitalisering van de uitgaande briefwisseling van de hoven en rechtbanken.

Gepubliceerd op 16-02-2015

  111