Advocaat-generaal vindt uitsluiting homo-bloeddonoren disproportioneel

Volgens advocaat-generaal Mengozzi bij het Europees Hof van Justitie is de Franse regeling die homo- en biseksuele mannen uitsluit van bloeddonatie disproportioneel om de volksgezondheid te vrijwaren. Als het Hof van Justitie de opinie van Mengozzi volgt, kan dat ook voor Belgische bloeddonoren gevolgen hebben.

835666_24180748 BLOED.jpgDe Franse wet sluit mannen die seksuele contacten hebben (gehad) met andere mannen permanent uit van bloeddonatie. Een Franse onderdaan vocht die regeling aan bij een Franse administratieve rechtbank, en die heeft daarover nu een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie (Is de wet in overeenstemming met de richtlijn 2004/33/EC over bloeddonatie?).

Volgens advocaat-generaal Mengozzi is het doel van de Franse regeling, die strenger is dan de Europese richtlijn, wel legitiem (de volksgezondheid vrijwaren), maar is de maatregel disproportioneel. De Franse rechtbank zou er onder andere aan kunnen denken om een quarantaineperiode in te stellen, voor bloed met een hoog risico.
Mengozzi wijst ook op de inconsistentie van de Franse regeling: vrouwen met een partner die seksuele contacten met mannen kan hebben gehad, worden niet uitgesloten, mensen met een HIV-positieve partner worden onderworpen aan een contra-indicatieperiode van slechts vier maanden.
Mengozzi vraagt de Franse rechtbank tot slot om te onderzoeken of de Franse vragenlijst bij bloeddonatie niet aangepast kan worden, zodat het risicogehalte van iemands seksuele activiteit individueel kan worden nagegaan.

Ook in België worden homoseksuele mannen uitgesloten van bloeddonatie. Als het Hof van Justitie Mengozzi volgt, dan kan dat ook hier gevolgen hebben.

Gepubliceerd op 18-07-2014

  82