2020 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey onderzoekt performance drivers in de juridische sector

Technologie is cruciale sleutel tot succes, bevestigen ook Belgische experts

De digitalisering van de juridische sector wordt versneld door de impact van de coronacrisis. Vóór de crisis veranderde de juridische sector al onder invloed van nieuwe economische, demografische, regelgevende, technologische en concurrentiële omstandigheden. Die laten zich nog meer voelen door de Covid-19-crisis. 

Gepubliceerd op 10-06-2020

Belangrijkste verwachtingen voor de komende drie jaar

Juristen verwachten dat hun organisaties de komende drie jaar onder druk komen door verschillende trends. Technologie staat bovenaan de lijst, gevolgd door de noodzaak om aan de veranderende verwachtingen van klanten en leidinggevenden te voldoen en de nadruk op verbeterde efficiëntie en productiviteit.

"Gezien de druk die door de crisis is ontstaan, zullen de prestaties van de juristen meer in de schijnwerpers komen. Zij moeten in de toekomst hun productiviteit verhogen en tegelijk de hoogst mogelijke waarde en ROI leveren", zegt ook Martin O’Mally, Managing Director & Executive Vice President van Wolters Kluwer Legal & Regulatory. "Die verwachtingen, die na de wereldwijde financiële crisis van 2008 zijn ontstaan, moeten nu dringend worden ingelost."

Tech-savvy juristen behouden hun voorsprong

frl_officeimage_shutterstock_796346002

In de Future Ready Lawyer Survey uit 2019 werd vastgesteld dat Technology Leaders – de bedrijven en juridische afdelingen die ten volle gebruikmaakten van technologie – over de hele lijn beter presteerden dan de organisaties die dat niet deden. In 2020 werden deze bevindingen bevestigd. Bij de kantoren meldt 62% van de ondernemingen die als toonaangevend gelden qua technologie-implementatie (‘Technology Leaders’) dat hun winstgevendheid het afgelopen jaar toenam, tegenover 39% van de bedrijven die zich op dat vlak nog in een overgangsfase (‘Transitioning firms’) bevinden. En ook in alle domeinen met betrekking tot personeel, organisatie en cliëntgerichtheid bleken Technology Leaders het veel beter te doen dan organisaties die minder gebruikmaakten van technologie.

Andere opmerkelijke resultaten uit de survey

Relaties tussen klanten en kantoren

  • 79% van de bedrijfsjuristen vindt het belangrijk dat de advocatenkantoren waarmee ze werken, blijk geven van efficiëntie en productiviteit, terwijl slechts 28% dat een zeer goede omschrijving van hun huidige kantoor vindt.
  • slechts 26% van de bedrijfsjuristen is zeer tevreden over hun huidige advocatenkantoor.
  • voor 82% van de bedrijfsjuristen is het belangrijk dat de advocatenkantoren waar ze mee werken, inzetten op technologie.

De veranderende juridische afdeling binnen een bedrijf

  • topprioriteiten: externe juridische kosten drukken, juridische transacties verbeteren, juridische projecten beheren en strategische waarde bieden aan hun bedrijf.
  • 82% verwacht dat een meer doorgedreven gebruik van technologie de productiviteit zal verhogen.
  • Big Data en Predictive Analytics zijn de technologieën waarvan 67% van de juridische afdelingen verwacht dat ze de komende drie jaar een impact zullen hebben.

Het veranderende advocatenkantoor

  • 67% van de advocatenkantoren investeert in nieuwe technologie die de werking van het kantoor en het werk voor de klanten ondersteunt
  • 39% is bezig met het formaliseren van hun omgang met feedback van de klanten en 36% onderneemt projecten voor procesoptimalisatie
  • 59% ziet artificiële intelligentie als technologie die de grootste impact zal hebben de komende drie jaar

Inzichten Belgische experts

frl-nl-pc-1

De coronacrisis brengt op vlak van snelle veranderingen wel het een en ander in een stroomversnelling, bevestigt Peter Callens, stafhouder van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en toekomstig voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies voor de legislatuur 2020-2023. “De versnelling spat van het scherm. De bewustwording is meegegroeid met de ontwikkelingen op het veld: iedereen kijkt uit naar verhoogde efficiëntie. Ik denk wel dat er een stroomlijning komt in de bezetting van de kantoren van juridische dienstverleners. Men zal zijn of haar meerwaarde sterker moeten bewijzen dan voorheen al het geval was, niet in het minst op vlak van cliëntgerichtheid. Ik ben ervan overtuigd dat men over een aantal jaar zal zeggen dat de juridische dienstverlening in de pandemie haar kantelmoment gekend heeft.” 

  407