Whitepaper: Metrics voor succesvolle advocatenkantoren

Whitepaper: Metrics voor succesvolle advocatenkantoren

Om als advocaat overeind te blijven, zult u in de toekomst meer moeten doen dan goed juridisch advies geven en de termijnen van uw dossiers opvolgen. De nood aan meer en beter ondernemerschap laat zich sterk voelen en zal enkel nog toenemen.  Vooral kleine en middelgrote kantoren kunnen nog een stevige efficiëntieslag maken. Helaas is het tevens net die groep die het minste ambitie toont qua verdere professionalisering, en dat is niet zonder risico.  

Nochtans zijn de signalen die roepen om meer efficiëntie legio: een traag groeiende markt, overheidsinitiatieven die meer administratieve druk opleggen (btw), alternatieve businessmodellen (online advies) en een mondigere cliënt die transparante tarieven eist. Je als kantoor enkel op omzet richten -in het uurtje-factuurtje model- volstaat niet langer, en beantwoordt niet aan de verwachtingen van de klant van de 21e eeuw.

Om deze uitdaging aan te gaan, moet u inzicht hebben in de werking en prestaties van uw kantoor. Onze whitepaper "Metrics voor succesvolle advocatenkantoren" geeft inzicht in de meest gebruikte metrics voor advocatenkantoren:

  • het garanderen van de continuïteit van het kantoor dankzij een gezond klantenbestand
  • het verhogen van de winstgevendheid
  • het aanpassen van de werkwijze van het kantoor om de beschikbare tijd beter in te zetten
  • het beheer van inkomsten en de incasso van facturen

Download de whitepaper

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.