Stéphanie Colella vertelt over ...

Welke toelating moet een mede-eigenaar bekomen vooraleer werken uit te voeren?

De mede-eigenaar van een appartement wenst een veranda op het dak te bouwen, toegankelijk via zijn private eigendom. Zonder een architect aan te stellen laat hij de werkzaamheden uitvoeren door een aannemer. Deze voert de werken niet naar behoren uit en dit veroorzaakt waterinfiltratie in de onderliggende wooneenheden.

De experten vertellen...

Welke toelating moet een mede-eigenaar bekomen vooraleer werken uit te voeren?

Welke toelating moet een private eigenaar bekomen teneinde de beoogde werken te kunnen realiseren in een appartementsgebouw.

We moeten natuurlijk in het achterhoofd houden dat de werken niet louter betrekking hebben op zijn privatief deel, maar ook een impact zullen hebben op de gemene delen. Om die reden zal er een beslissing nodig zijn van de algemene vergadering.

Hoe kan die private eigenaar ervoor zorgen dat de algemene vergadering een beslissing neemt? Door het op de agenda te zetten van de algemene vergadering.

Hij heeft daartoe twee mogelijkheden. Ofwel laat hij zelf de algemene vergadering convoceren. Daarvoor heeft hij, al dan niet samen met een aantal andere eigenaars die zijn verzoek zouden willen steunen, één vijfde nodig van de totale aandelen in de gemene delen.

Hij kan dan zelf de syndicus vragen of zelfs dwingen om die vergadering te laten plaatsvinden.

Ofwel kan hij de volgende algemene vergadering afwachten en vraagt hij aan de syndicus om dat op de agenda te laten acteren.

Aangezien de beslissing die door de algemene vergadering genomen zal worden een daad van beschikking is – men gaat een recht moeten verlenen aan de private eigenaar over het dak – is er een vier vijfde meerderheid vereist door de wet.

De wijziging van de aandelen in de mede-eigendom zullen hetzelfde lot volgen als de meerderheid die vereist is voor die daad van beschikking. Men heeft dus geen unanimiteit nodig om die aandelen te wijzigen. Men kan volstaan met de vier vijfde meerderheid die ook nodig is voor een daad van beschikking.