Jean Laurent vertelt over...

Wie zal aansprakelijk gesteld worden bij een stedenbouwkundige overtreding?

De mede-eigenaar van een appartement wenst een veranda op het dak te bouwen, toegankelijk via zijn private eigendom. Zonder een architect aan te stellen laat hij de werkzaamheden uitvoeren door een aannemer. Deze voert de werken niet naar behoren uit en dit veroorzaakt waterinfiltratie in de onderliggende wooneenheden.

De experten vertellen...

Wie zal aansprakelijk gesteld worden in geval van een stedenbouwkundige overtreding bij mede-eigendom?

Bij mede-eigendom dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de overtredingen die de hele mede-eigendom betreffen, men heeft het dan over het omhulsel van het goed, in het bijzonder de daken, en de overtredingen die één perceel in het bijzonder betreffen. De verantwoordelijke voor de overtreding zal verschillend zijn. In de eerste situatie is het de mede-eigendom die aansprakelijk is; in de tweede situatie is het de mede-eigenaar alleen die aansprakelijk is.

Ten eerste is het belangrijk om niet tot een situatie te komen waarbij een vergunning vereist is zonder dat er een vergunning is, maar ook om geen overtreding te handhaven. Wat betekent dit? Dit betekent dat wanneer men weet heeft van een overtreding, en bij veel gebouwen is dat het geval, men spoedig al het nodige moet doen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning ter regularisatie van de situatie. En hier krijgen we nu precies het onderscheid tussen wat de mede-eigendom betreft en wat het perceel betreft van één enkele van de mede-eigenaars; en er is wel echt een verschil in behandeling. De mede-eigendommen moeten echter voorzichtig zijn met het dekken van deze overtredingen die niet altijd uit hunnen hoofde resulteren. We weten immers dat een mede-eigendom kan worden gevormd na de verkoop van een gebouw met een verdeling in percelen. De eigenaar van één enkel goed verandert dit, verdeelt het in appartementen en zorgt voor versnippering door de verschillende appartementen te verkopen. Als men weet dat de voorgevels werden gewijzigd zonder vergunning, is het natuurlijk aan de nieuwe mede-eigendom om een vergunning aan te vragen en om de door de vorige eigenaar begane overtreding te dekken.