Guilllaume David vertelt over...

Wat voorziet de wet van 31 mei 2017 rond de tienjarige aansprakelijkheid?

De mede-eigenaar van een appartement wenst een veranda op het dak te bouwen, toegankelijk via zijn private eigendom. Zonder een architect aan te stellen laat hij de werkzaamheden uitvoeren door een aannemer. Deze voert de werken niet naar behoren uit en dit veroorzaakt waterinfiltratie in de onderliggende wooneenheden.

De experten vertellen...

Wat voorziet de wet van 31 mei 2017 rond de tienjarige aansprakelijkheid?

De wetgever heeft de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners van de bouwsector van werken in onroerende staat aangenomen. Deze wet is op 1 juli 2018 van kracht geworden. 

Welke aannemers zijn onderworpen aan de verzekeringsplicht? De wet definieert hen in artikel 2 lid 1. Deze definitie vraagt weliswaar om enkele toelichtingen: de door de wet bedoelde werken zijn werken aan woningen waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. De verzekerde aansprakelijkheid is de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, die een contractuele aansprakelijkheid is. De wet bepaalt financiële en tijdgebonden beperkingen voor de verzekeringsplicht, ze sluit schade van esthetische aard en zuiver immateriële schade uit.

Bij niet-verzekering voorziet de wet in strafrechtelijke sancties, maar we kunnen ons afvragen of er op burgerrechtelijk vlak niet zou kunnen worden voorzien in sancties van nietigheid van het aannemingscontract. Tot slot voorziet de wet in verjaringstermijnen. We weten dat het voor de tienjarige aansprakelijkheid over een vooraf bepaalde termijn van 10 jaar gaat. De verjaringstermijnen op het vlak van verzekering kunnen echter zeer gemakkelijk worden opgeschort of onderbroken. Dat zijn dus enkele kwesties waaraan aandacht dient te worden besteed in verband met de wet van 31 mei 2017.