Caroline Compagnon vertelt over...

Kan een private eigenaar op eigen kosten werken uitvoeren?

De mede-eigenaar van een appartement wenst een veranda op het dak te bouwen, toegankelijk via zijn private eigendom. Zonder een architect aan te stellen laat hij de werkzaamheden uitvoeren door een aannemer. Deze voert de werken niet naar behoren uit en dit veroorzaakt waterinfiltratie in de onderliggende wooneenheden.

De experten vertellen...

Kan een private eigenaar op eigen kosten aanpassingen aanbrengen?

 “Kan elke mede-eigenaar op zijn kosten veranderingen aanbrengen aan de gemeenschap via de nieuwe wetsbepaling ingevoerd door de nieuwe wet op de mede-eigendom; artikel 577–2, § 10 van het Burgerlijk Wetboek?

We beginnen het lezen van dit artikel met de eerste alinea waarin staat dat elke mede-eigenaar op zijn kosten veranderingen kan aanbrengen aan de gemeenschappelijke zaak, mits “1. Hij de bestemming daarvan niet wijzigt” en “2. Aan de rechten van zijn deelgenoten geen afbreuk doet”. Er wordt vervolgd met alinea 2 waarin wordt gepreciseerd dat deze werken tot doel moeten hebben de gemeenschappelijke zaak te optimaliseren. Wat in werkelijkheid wordt bedoeld, en wat de wetgever wenste te doen, is de mede-eigenaars in staat te stellen om op een flexibele manier toegang te krijgen tot de energie-infrastructuur. Concreet: de werken die tot doel hebben de toegang tot telecommunicatie, energie en water mogelijk te maken.

Dit artikel voert ook een nieuwe procedure in, namelijk, dat de mede-eigenaar die belanghebbende is bij deze wetsbepaling, twee maanden voorafgaand aan de uitvoering van zijn werken, de mede-eigendom op de hoogte kan brengen van zijn voornemen en uitleg en rechtvaardiging kan verschaffen over de daaruit voortvloeiende optimalisatie van de werken. De mede-eigendom heeft dan zelf twee maanden om te beslissen dat ze de werken zelf zal uitvoeren of om zich ertegen te verzetten. Zij kan dat doen op grond van een rechtmatig belang, dat ook gedefinieerd is door de wet.

Op te merken valt nog dat de mede-eigenaar aansprakelijk blijft en ervoor moet zorgen dat alle installaties die hij door de uitvoering van zijn werken in de gemeenschappelijke zaak geplaatst heeft in goede staat houdt. En dus rekening houdend met de problemen die dit artikel, en vooral de toepassing ervan stelt, raden wij de mede-eigenaar aan om een beroep te blijven doen op de klassieke procedure waarbij via de Algemene Vergadering van de mede-eigenaars wordt gegaan.